DGMR/Actueel en kennis/Publicaties/Ontwikkeling NPR 6999: aanscherping eisen aan hoogbouwgevels

Ontwikkeling NPR 6999: aanscherping eisen aan hoogbouwgevels

Sinds de brand in de Grenfell-toren in Londen in juni 2017 is er veel aandacht voor de brandveiligheid van gevels. In diverse landen staan gevels of gevelmaterialen ter discussie en worden of zijn de brandveiligheidsregels voor gevels aangescherpt. Ook in Nederland zijn er stappen genomen om de wetgeving aan te scherpen. Paul Hoondert en Rudolf van Mierlo werken aan de ontwikkeling van een richtlijn voor het testen van gevels op een grote schaal.

Paul Hoondert, Rudolf van Mierlo  |  Brandveilig.com  |  11 maart 2024

Foto van gevelbrand Milaan Bron: Vigili del Fuoco / Milano Today

Veiligheidsniveau op peil houden

‘De eisen voor de brandveiligheid van de gevels moet worden aangescherpt om het veiligheidsniveau op peil te houden. De bouwmethodiek en het gebruik van onze gebouwen is aan het veranderen in een onveilige richting. Deze gebouwen zullen voor langere tijd gebruikt worden. Het is niet wenselijk om ergens in de toekomst plotseling te moeten concluderen dat veel relatief nieuwe of recent gerenoveerde gebouwen geen acceptabel veiligheidsniveau behalen. Als er een groot incident heeft plaatsgevonden, is het vaak door maatschappelijke onrust moeilijk om genuanceerd een risicobeoordeling te doen en niet door te slaan.’

‘DGMR heeft voor het ministerie van Binnenlandse Zaken meerdere studies uitgevoerd om tot een afgewogen aanpassing van de eisen te komen en heeft geadviseerd om niet te emotioneel of te politiek te reageren op de gevelbranden. Diverse landen in Europa hebben een grote stap gemaakt in de eisen, door bijvoorbeeld voor veel hoge gevels bijna geheel brandklasse A2 te eisen. Hiervoor zijn echter geen belangrijke, op risico’s gebaseerde argumenten gevonden. In Nederland gaan we daarom voor een slechts beperkte verzwaring van de geveleisen. In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zal, waarschijnlijk per 1 januari 2026, voor veel hoge gevels van slaapgebouwen brandklasse B volgens EN 13501-1 niet meer voldoende zijn.’

Lees het volledige artikel

Onze adviseurs

Paul Hoondert, projectleider Brandveiligheid bij DGMR

Paul Hoondert

Adviseur Brandveiligheid

Rudolf van Mierlo

Adviseur brandveiligheid

Brandveiligheid

brandveiligheid explosieveiligheid DGMR

De ingenieurs en adviseurs van DGMR maken gebruik van de meeste actuele inzichten in (integrale) brandveiligheid. Ze zorgen ervoor dat u gebouwen en kantoren kunt bouwen en gebruiken zoals u dat wenst, zo nodig met advies dat buiten de gebaande paden gaat.

brandveiligheid explosieveiligheid DGMR

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.