DGMR/Actueel en kennis/Publicaties/Onderzoek en onderwijs broodnodig voor veilige bouwmethodetransitie

Onderzoek en onderwijs broodnodig voor veilige bouwmethodetransitie

De bouw- en vastgoedsector wil op korte en lange termijn de CO2-uitstoot fors verminderen. Door hier budgetten aan te koppelen, verdwijnt de vrijblijvendheid. Alle ogen zijn gericht op de energie- en materialentransities, om duurzamer te bouwen. Maar als bouwmethodieken veranderen, geven we dan wel voldoende aandacht aan brandveiligheid?

Marvin van Kempen  |  WeGrow bouwers & boeren  |  7 mei 2024

Transitie naar veilige bouwmethode vraagt meer kennis van brandveiligheid

Geld voor onderzoek

Oud-collega Johan Koudijs pleit voor een inhaalslag. Allereerst op het vlak van onderzoek. “Ik pleit ervoor om als een speer serieus geld voor onderzoek vrij te maken, waarin we ons richten op het wegwerken van kennisachterstand. Zo is de knowhow over brandveilig detailleren dun bezaaid en moet dat beter. Waarom niet een deel van de vrijgemaakte 200 miljoen euro voor biobased bouwen in brandveiligheidsonderzoek stoppen?”

Een tweede pijler is volgens Johan een vernieuwde focus op opleidingen rondom dit kennisgebied: “Er is veel gebeurd de afgelopen 25 jaar en de hoeveelheid beschikbare kennis is gegroeid. Maar die ontwikkelen wij zelf niet. We lenen op dit moment uit het buitenland. En zelfs daar zie je dat ze worstelen met brandveiligheid en nieuwe bouwmethodes, kijk maar eens naar houtbouwland Zweden. Daarom hebben we een inhaalrace te maken.”

Lees het volledige artikel

Onze adviseurs

Paul Hoondert, projectleider Brandveiligheid bij DGMR

Paul Hoondert

Adviseur Brandveiligheid

Rudolf van Mierlo

Adviseur brandveiligheid

Brandveiligheid

brandveiligheid explosieveiligheid DGMR

De ingenieurs en adviseurs van DGMR maken gebruik van de meeste actuele inzichten in (integrale) brandveiligheid. Ze zorgen ervoor dat u gebouwen en kantoren kunt bouwen en gebruiken zoals u dat wenst, zo nodig met advies dat buiten de gebaande paden gaat.

brandveiligheid explosieveiligheid DGMR

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.