DGMR/Actueel en kennis/Publicaties/Is uw school klaar voor de big BENG

Is uw school klaar voor de big BENG?

“Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt voor onze school. Goed presteren op energie is hierbij essentieel. De huidige regelgeving stelt eisen aan de energieprestatie van elk bouwwerk, maar onze ambitie ligt duidelijk hoger. Kijkend naar de nabije toekomst vragen wij onszelf af: Waarom zouden we BENG laten wachten tot 2020, als het nu al beter kan?”

Schooldomein | juli 2017

Praktische haalbaarheidsstudie

Dit schoolbestuur sorteert voor op de toekomst, zo liet ze blijken tijdens een gesprek met ingenieurs- en adviesbureau DGMR. In de afgelopen periode voerden DGMR-adviseurs voor meerdere scholen praktische haalbaarheidsstudies uit. Om de hoge ambities te kunnen realiseren, moeten scholen drie BENG-stappen kunnen zetten op: energiebehoefte, primair energieverbruik en het aandeel hernieuwbare energie. Dit begint bij een goede gebouwschil, maar stelt ook eisen aan hernieuwbare energie in de geest van de aloude lessen van trias energetica, de strategie om energiebesparende maatregelen te nemen.

Slimme keuzes

BENG vraagt meer maatregelen dan bij de huidige nieuwbouweisen en dat betekent vooraf dus een extra investering. Door samen met het ontwerpteam slimme keuzes te maken, kunnen schoolbesturen de investering beperken. Daarbij is vanwege de levensduur juist het investeren in de gebouwschil te prefereren boven de installaties. Tegelijk zien we dat door de energiewinst de energierekening een heel stuk lager wordt. Naast die lagere rekening creëert de school een betere uitgangspositie voor straks én een duurzame en aantrekkelijke school voor zowel ouders als leerlingen.

Lees het volledige artikel Is uw school al klaar voor de big BENG?

Onze adviseurs

Gertjan Verbaan

Senior adviseur bouwfysica

Onze adviesdiensten

Wilt u weten op welke gebieden we u allemaal kunnen ondersteunen? Kijk bij onze adviesdiensten naar de expertise die u kunt inzetten om uw project tot een succes te maken.

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.