DGMR/Actueel en kennis/Publicaties/‘Holistische aanpak gezondheid kan niet zonder aanpak VOS-emissies’

‘Holistische aanpak gezondheid kan niet zonder aanpak VOS-emissies’

Het thema gezondheid lijkt overal aan aandacht te winnen: steeds meer mensen richten zich op gezondere voeding, willen een aangename en gezonde werkplek en stellen kritische vragen over het binnenklimaat. Toch lijkt het onderwerp nog niet holistisch benaderd te worden. Zo ontbreekt een besef en inzet op het verlagen van de emissie van vluchtige organische stoffen (VOS of, in het Engels VOC) nog (te) vaak. Dát gaat veranderen.

Marvin van Kempen   |   Duurzaam Gebouwd magazine   |   november 2023

Gezonde werkomgeving vraagt om aandacht voor VOS-emissies

Impact van materiaalkeuze

Die overtuiging hebben Tim Beuker en Janneke de Kort (bba binnenmilieu, dochter van DGMR), die het belang en de impact van de reductie van emissies illustreren. Het is een nieuw thema voor velen, weet Tim: “Bij het ontwerp van een gebouw wordt vaak geen aandacht besteed aan de vluchtige organische stoffen die vrijkomen uit de materialen. Wel zien we dat steeds meer partijen zich bewust worden van de impact van hun materiaalkeuze op de luchtkwaliteit en gezondheid. Men realiseert zich ook dat er in wet- en regelgeving geen eisen zijn opgenomen op dit punt en neemt zelf de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezonde leef- en werkomgeving.”

VOC-concentratie

Janneke: “Bij deze aantoonbaar gezonde gebouwen zie je concentraties van emissies die wel een factor 5 of 10 lager zijn dan in gebouwen waar geen aandacht is besteed aan materialen met een lage VOC-concentratie. Onderzoek van de Gezondheidsraad laat zien dat een lage VOC-concentratie een positief effect heeft op het welzijn doordat het de kans op irritatie van de slijmvliezen (bijv. ogen) verkleint. Dit zien we ook terug in de tevredenheidsonderzoeken (zoals de Healthy Building Index) die we in de gebouwen met een lage (gemeten) VOC-concentratie uitvoeren. De tevredenheid met de luchtkwaliteit is hoog: gebruikers merken onbewust dus het verschil.”

Lees het volledige artikel

Onze adviseurs

Het IWBI beloont TIM Beuker met een Community Award

Tim Beuker | bba

Indoor Climate Specialist, WELL Thermal Comfort & Homes Advisory, WELL Faculty & WELL AP
Janneke de Kort, specialist Bouwfysica en duurzaamheid bij DGMR

Janneke de Kort

Specialist Bouwfysica en duurzaamheid

Een gezond gebouw met WELL

WELL AP Exam Prep Training

Ambities om uw gebouw gezond te maken? De WELL Building Standard is een krachtig middel om een gezonde werkomgeving te creëren. Met als doel om de gezondheid en productiviteit van gebouwgebruikers te bevorderen. DGMR is de eerste WELL Performance Testing Organization van Europa.

WELL AP Exam Prep Training

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.

  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.