DGMR/Actueel en kennis/Projecten/Project: Gemeente Overbetuwe: Park Lingezegen

Project: Gemeente Overbetuwe: Park Lingezegen

Om te zien of evenementen in Park Lingezegen geen onaanvaardbare hinder voor de omgeving veroorzaken, stelde DGMR een akoestisch onderzoek op.

Park Lingezegen, Overbetuwe | DGMR

De uitdaging

Park Lingezegen is een groot natuur- en landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen. Dit park is volop in ontwikkeling. De gemeente Overbetuwe wil in een deel van het park het organiseren van evenementen toestaan. In 2011 stelde de gemeente daarvoor een bestemmingsplan voor het park vast, met een regeling voor het toestaan van evenementen. De Raad van State vernietigde dit plan gedeeltelijk, waardoor een nieuw deelplan voor evenementen nodig was. De invloed van het geluid op de omgeving moest beter onderbouwd worden. Want welke invloed hebben evenementen op de omgeving?

De oplossing

Om te zien of evenementen in Park Lingezegen geen onaanvaardbare hinder voor de omgeving veroorzaken, stelde DGMR een akoestisch onderzoek op. Uitgangspunt waren verschillende type evenementen die in het park kunnen plaatsvinden. Op basis van de meetresultaten stelden onze adviseurs vast welke geluidsniveaus voor welke scenario's bruikbaar zijn. Niet alleen buiten woningen, maar ook daarbinnen. Daarom onderzochten we ook het geluidsniveau in de woningen in de directe omgeving door de gevelwering te meten. Door de resultaten te combineren, konden we aantonen dat het geluidsniveau bij een evenement niet onaanvaardbaar hoog is.

De meerwaarde

Met de resultaten uit het akoestisch onderzoek en ons advies kreeg de gemeente Overbetuwe voldoende input om het bestemmingsplan voor het evenemententerrein te wijzigen. Hoewel omwonenden beroep tegen het gewijzigde plan aantekenden, stelde de Raad van State dit keer de gemeente in het gelijk. Sinds april 2017 heeft de gemeente nu een bestemmingsplan voor Park Lingezegen dat de ruimte biedt om evenementen te organiseren die binnen de geluidsnormen vallen. De gemeente kreeg zo een kader in handen om gefundeerd toestemming te geven en per type evenement eisen te stellen aan het geluidsniveau.

DGMR adviseert ook gemeenten over (luidruchtige) muziekevenementen. Zo zijn we onder andere betrokken bij evenementen in de gemeenten Leeuwarden, Best, Zwolle en Beuningen.

 

Gerelateerde informatie

Onze adviseurs

Michel van Kesteren

Adviseur milieu en ruimte

Onze adviesdiensten

Wilt u weten op welke gebieden we u allemaal kunnen ondersteunen? Kijk bij onze adviesdiensten naar de expertise die u kunt inzetten om uw project tot een succes te maken.

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.