DGMR/Actueel en kennis/Projecten/Project: Amsterdam IJmuiden Offshore Ports

Project: Amsterdam IJmuiden Offshore Ports

DGMR is door Decom@work, een werkgroep van Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) gevraagd de mogelijkheden en randvoorwaarden inzichtelijk te maken, zodat deze onshore ontmantelingen zonder milieuh

Decomissioning platforms onshore, AYOP | DGMR

De uitdaging

Ontmanteling van de Nederlandse olie-, gas- en windinfrastructuur speelt in de komende twee decennia een belangrijke rol, omdat in die periode een aanzienlijk deel van deze infrastructuur het einde van hun economische levensduur bereikt. Wanneer offshore objecten buiten bedrijf worden gesteld, is volgens internationale regelgeving de ontmanteling van deze objecten – in vaktermen ‘decomissioning’ – in veel gevallen een verplichting. Er is daarom vraag naar innovatieve, en daarmee meer efficiënte ontmantelmethoden en de wens om veilig en duurzaam de Nederlandse objecten te ontmantelen. DGMR is door Decom@work, een werkgroep van Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) gevraagd de mogelijkheden en randvoorwaarden inzichtelijk te maken, zodat deze onshore ontmantelingen zonder milieuhinder in het Noordzeekanaalgebied kunnen plaatsvinden.

De oplossing

Tijdens de onshore ontmantelingen van offshore objecten kunnen we een aantal verschillende werkzaamheden  onderscheiden. Denk bijvoorbeeld aan het op de wal plaatsen van het object of het demonteren van onderdelen voor hergebruik. Voor deze verschillende werkzaamheden bepaalden we welke omvang en bijbehorende milieuhinder voor onder andere licht, lucht en geluid is te verwachten. Vervolgens adviseerden we over wat de maximale afstand tussen deze werkzaamheden en de omgeving zou mogen bedragen om milieuhinder tot een minimum te beperken. We hebben deze hindercontouren geografisch weergegeven voor alle terreinen rondom het Noordzeekanaalgebied waar voldoende vrije kadelengte en kadeoppervlak beschikbaar is. Tot slot inventariseerden we alle gevoelige bestemmingen in deze hindercontouren. Door deze resultaten te combineren, maakten we inzichtelijk welke potentiële locaties op voldoende afstand zijn gelegen, zodat milieuhinder kan worden voorkomen.

De meerwaarde

Met de resultaten uit ons onderzoek kreeg AYOP inzicht in de bedrijfsterreinen rondom het Noordzeekanaalgebied die geen milieuhinder naar de omgeving geven wanneer op deze onshore locaties offshore objecten worden ontmanteld. Dit onderzoek is tijdens het RAI-congres 'Offshore Energy 2017' door het AYOP aangeboden aan Noord-Hollandse gedeputeerde mevrouw Post. De provincie kreeg hiermee een document in handen waaruit blijkt dat er voor onshore ontmanteling in het Noordzeekanaalgebied mooie kansen liggen. Om het voor het AYOP mogelijk te maken deze kansen daadwerkelijk te verzilveren, moet met de verschillende lokale overheden afgestemd worden hoe een vlot en soepel locatie onafhankelijk vergunningsproces kan worden doorlopen. Zo is het voor het AYOP reeds tijdens een tenderprocedure inzichtelijk dat de onshore ontmanteling ook daadwerkelijk in het Noordzeekanaalgebied kan worden uitgevoerd. Op deze manier kan het AYOP met haar werk een bijdrage leveren aan de transitie naar alternatieve energiebronnen, rekening houdend met milieu, met omgeving en met behoud of zelfs stimulering van werkgelegenheid in de regio.

 

DGMR-rapport overhandigd gedeputeerde | DGMR

Onze adviseurs

Edward Vermaas

Adviseur milieu

Doede Wessels

Adviseur milieu en ruimte

Onze adviesdiensten

Wilt u weten op welke gebieden we u allemaal kunnen ondersteunen? Kijk bij onze adviesdiensten naar de expertise die u kunt inzetten om uw project tot een succes te maken.

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.