DGMR/Actueel en kennis/Projecten/MECC Maastricht

MECC Maastricht

Het Maastricht Expositie & Congres Centrum (MECC) in Maastricht is gemoderniseerd en uitgebreid. De twee auditoria van het congrescentrum kregen een upgrade. De Forumpassage en omliggende parkeerterreinen werden gerevitaliseerd. Naast deze (ver)nieuwbouw van het MECC is Brightlands Meeting Point als nieuwbouw toegevoegd. De capaciteit van het congrescentrum nam daarmee toe tot 5000 personen en verbindt nu de Maastricht Health Campus.

MECC Maastricht, (ver)nieuwbouw en verduurzaming | DGMR

De uitdaging

Een (ver)nieuwbouw op deze grote schaal gaat uiteraard samen met de verduurzaming van het pand. Om duurzaamheid concreet en meetbaar te maken, koos MECC voor een BREEAM-in use certificering. De uitbreiding rondom het bestaande congrescentrum en de gewenste toename van het aantal personen in het gebouw was voor de brandveiligheid een uitdaging. Zeker ook omdat het congrescentrum tijdens de bouw voor evenementen in gebruik bleef.

De oplossing

De verduurzaming van het congrescentrum begint bij de gevel. De nieuwe schil van het gebouw vraagt om veel aandacht vanuit bouwfysica. Het MECC is zodanig ‘ingepakt’ dat het als het ware een ‘nieuwe jas’ heeft gekregen die energie bespaart. Naast extra isolatie voor de dichte delen pasten we triple beglazing toe, zodat koudeval en tocht achterwege blijven. Daarmee realiseren we comfortabele congresruimten.

De meest markante ruimte van MECC is het auditorium, dat een nieuwe uitstraling kreeg met onder meer nieuwe stoelen. In het voortraject voerden we geluidmetingen uit, waaruit bleek dat de akoestiek van het bestaande auditorium al bijzonder goed was. Door de juiste keuzes in materialen en de nieuwe inrichting te maken, bleef de akoestiek onveranderd goed.

 

Auditorium van het nieuwe en verduurzaamde MECC Maastricht

 

Door diverse eerdere verbouwingen binnen het MECC was het brandveiligheidsconcept versnipperd. We controleerden de deelplannen en voegden ze samen in een nieuw integraal brandveiligheidsconcept. In nauwe samenspraak met gebruiker en opdrachtgever werkten we het plan uit, zodat het aansluit op de interne logistiek en het gebruik. Door vroegtijdig de Veiligheidsregio bij het concept te betrekken, konden we ook de werkwijze van de bedrijfsnoodorganisatie en de inzet van de brandweer bij een calamiteit goed op elkaar afstemmen.

Dankzij de goede en uitgebreide voorbereiding is het vergunningentraject soepel verlopen. Door ook tijdens de uitvoering de brandveiligheid te begeleiden, is de realisatie van het brandveiligheidsconcept gewaarborgd. Evenementen kunnen niet alleen na oplevering, maar konden ook tijdens de bouw veilig plaatsvinden.

Om de duurzaamheidsmaatregelen concreet te maken, is gekozen voor een BREEAM-in use certificering Very Good. We troffen niet alleen verschillende bouwfysische maatregelen aan de gebouwschil, maar vervingen bijvoorbeeld ook de bestaande installaties. Door onder meer ventilatie op CO2-basis, vloerverwarming en –koeling en zowel het bestaande als nieuwe dak te voorzien van zonnepanelen is een toekomstbestendig MECC gerealiseerd.

De meerwaarde

Eind 2021 vindt de formele opening van het nieuwe MECC formeel plaats. Maastricht krijgt een comfortabel en duurzaam congrescentrum met uitgebreide capaciteit. Met een capaciteit van 5000 bezoekers is het MECC, op een veilige en comfortabele wijze, klaar voor de toekomst!

 

Bestaand en nieuw bij MECC Maastricht | DGMR

Onze adviseurs

Paul Zwartjes

Adviseur bouwfysica

Onze adviesdiensten

Wilt u weten op welke gebieden we u allemaal kunnen ondersteunen? Kijk bij onze adviesdiensten naar de expertise die u kunt inzetten om uw project tot een succes te maken.

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.

  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.