DGMR/Actueel en kennis/Nieuws/Voordat de subsidieregeling geluidsanering vervalt

Voordat de subsidieregeling geluidsanering vervalt

Wanneer de Omgevingswet naar verwachting in 2021 van kracht wordt, heeft dit consequenties voor de geluidsanering. De huidige subsidieregeling komt dan te vervallen.

Geluidsanering gemeenten

Voorbereidingssubsidie

Het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) ontving dit jaar veel aanvragen voor de voorbereidingssubsidie die valt onder de Wet geluidhinder. En ook in 2019 en 2020 kunnen gemeenten hun aanvragen nog gehonoreerd krijgen. DGMR helpt gemeenten om een groot deel van hun saneringsvoorraad af te handelen voor de Omgevingswet van kracht wordt.

Veranderingen

Met de komst van de Omgevingswet vervalt niet alleen de subsidieregeling, gemeenten moeten ook rekening houden met veranderingen. De verhoging van de huidige saneringsdrempel voor gemeentelijke wegen en sporen naar 70 dB is zo’n verandering. Door deze grens van 70 dB valt voor gemeenten een (groot) deel van de huidige saneringsvoorraad af. Echter, de wegen met 30 km/uur én woningen die na 1986 gebouwd zijn, tellen juist weer mee. Om te voorkomen dat woningen bij de overgang naar de Omgevingswet tussen wal en schip raken, ondersteunt DGMR gemeenten om zich nu al voor te bereiden.

 

Basisgeluidemissiekaart

Gemeenten die de nieuwe saneringsvoorraad willen bepalen, moeten de basisgeluidemissiekaart als uitgangspunt gebruiken. Het is van belang dat deze kaart volledig én op de juiste manier is samengesteld. De nieuwe saneringsvoorraad kan namelijk slechts eenmalig aan BSV doorgegeven worden. Omdat DGMR over grote expertise op het gebied van geluid beschikt, denken we met gemeenten mee bij het opstellen van de basisgeluidemissiekaart.

Onze adviseurs

Adriënne Maassen

Senior adviseur Industrie, verkeer en milieu

Mark Bakermans

Senior adviseur Industrie, Verkeer en Milieu

Onze adviesdiensten

Wilt u weten op welke gebieden we u allemaal kunnen ondersteunen? Kijk bij onze adviesdiensten naar de expertise die u kunt inzetten om uw project tot een succes te maken.

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.