DGMR/Actueel en kennis/Nieuws/Uitspraak Raad van State maakt ontwikkeling District U mogelijk

Uitspraak Raad van State maakt ontwikkeling District U mogelijk

De gemeente Vlaardingen kan verder met de ontwikkeling van District U. Onlangs bevestigde de Raad van State de gevolgde procedure en onderbouwing van de maatregelen. DGMR is blij met deze uitspraak, omdat we een extreem geluidbelaste locatie toch geschikt gemaakt hebben als prettig woongebied.

District U in Vlaardingen kan verder met ontwikkeling Masterplan: Studio for New Realities | Visualisatie: Parallel

Compenserende maatregelen

De herontwikkeling van het oude Unilever-terrein in Vlaardingen is een enorme uitdaging. Om dit geschikt te maken voor ruim 650 woningen, zorg en een school zijn slimme oplossingen nodig. Het gebied ligt naast een industrieterrein en aan de overkant ligt de industrie van de Botlek. Afgemeerde zeeschepen zorgen voor nestgeluid en achter District U ligt een doorgaande weg met veel vrachtverkeer. Al met al een gebied waarin het geluid boven alle grenzen uitstijgt.

De procedure om hier woongebied van te maken, startte voor de komst van de Omgevingswet. Dit betekende dat onze adviseurs een zware procedure in zijn gegaan om voldoende compenserende maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld door de woonblokken op een slimme manier te positioneren, zodat er stille binnentuinen ontstaan. En ook door de gevels extra te isoleren en minder zware activiteiten op het naastgelegen industrieterrein toe te staan. Allemaal gericht op een langdurig en comfortabel gebruik van deze stadswijk. De bezwaren over geluid bij District U werden door de Raad van State afgekeurd.

De bedoeling is dat eind 2024 de eerste paal de grond in gaat. In het voorjaar van 2026 kunnen de eerste bewoners in hun nieuwe woning trekken.

Onze adviseurs

Jasper Pondman

Adviseur Milieu

Milieu

Milieu advies | DGMR | Milieu-advies

Ons milieuadvies is er in belangrijke mate op gericht de verschillen in cultuur en belangen te overbruggen door een juiste mix van procesmatige begeleiding, beleidsontwikkeling en een goede technische uitwerking in de planvorming.

Milieu advies | DGMR | Milieu-advies

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.