DGMR/Actueel en kennis/Nieuws/Start van renovatie Provinciehuis Zuid-Holland

Start van renovatie Provinciehuis Zuid-Holland

Het hoofdgebouw van de Provincie Zuid-Holland in Den Haag wordt de komende jaren gerenoveerd en verduurzaamd. De verduurzaming en renovatie van techniek en gebouw, inclusief 15 jaar onderhoud, is gegund aan hoofdaannemer Kuijpers, die met Kraaijvanger Architects, DGMR en Valstar Simonis het winnende ontwerp hebben gemaakt. Vandaag tekenden gedeputeerde Jeannette Baljeu en Aukje Kuypers namens team Kuijpers hiervoor de contracten.

Impressie van renovatie Provinciehuis Zuid-Holland Artist's impression: Kraaijvanger Architects

Duurzaam en energieneutraal gebouw

Het gebouw vraagt om modernisering en de renovatie moet leiden tot een energieneutraal gebouw. Daarmee geeft het project invulling aan de ambitie van de provincie om al haar gebouwen klimaatneutraal te maken. Het nieuwe ontwerp van Kraaijvanger Architects beoogt een meer logische indeling van het gebouw en een visuele verbinding van de Statenzaal met de stad Den Haag met een glazen gevel richting het Malieveld.

De duurzame renovatie Provinciehuis Zuid-Holland sluit aan bij bestaande beleidsdoelen rondom klimaat, zoals de Green Citydeal EnergieRijk Den Haag. Zo wordt de derde verdieping vervangen door een duurzame dakopbouw, die natuurlijk licht het gebouw in filtert, maar direct zonlicht buiten houdt. Isolatie van de bestaande gevels en drievoudige beglazing helpen energieverlies tegen te gaan en dragen bij aan vermindering van de koellast.

Daarnaast zorgen zonnepanelen op het dak, in combinatie met energieopslag in de bodem (WKO) er voor dat de gebouwgebonden energie duurzaam en lokaal wordt opgewekt. Verder worden materialen zo veel als mogelijk hergebruikt en eventuele nieuwe materialen hebben een verantwoorde (circulaire) herkomst. DGMR bepaalde het totaal aan maatregelen om te komen tot een energieneutraal gebouw.

 

Planning

Het casco ontwerp wordt het komende jaar uitgewerkt, waarbij ook het interieurontwerp wordt geïntegreerd. De renovatie zal na de zomer 2019 starten en wordt begin 2022 afgerond. Naast het ontwerp voor het hoofdgebouw van het provinciehuis stelt team Kuijpers de komende periode ook een gedetailleerd Masterplan, voor de verduurzaming van de overige vier panden van het complex op en voert zij minimaal vier jaar lang het onderhoud aan deze panden uit.

Integrale aanpak verduurzamen vastgoed

Ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en de sterke behoefte vanuit de markt om te verduurzamen, vragen om een integrale aanpak. Met zijn technische kennis en kunde speelt Kuijpers vandaag al een grote rol bij het bieden van een oplossing voor deze verduurzamingsvraagstukken. Door het in huis halen van bouwkundige kennis en het integraal ontwikkelen van zijn duurzaamheidspropositie, maakt Kuijpers zijn dienstverlening compleet. DGMR is er trots op dat zij onderdeel zijn van team Kuijpers.

 

Ondertekening voor verduurzaming Provinciehuis Zuid-Holland
Gedeputeerde Jeannette Baljeu (links) en Aukje Kuypers bekrachtigen de samenwerking.

Onze adviseurs

Paul van Bergen

Directeur en Senior adviseur Bouwfysica en duurzaamheid

Onze adviesdiensten

Wilt u weten op welke gebieden we u allemaal kunnen ondersteunen? Kijk bij onze adviesdiensten naar de expertise die u kunt inzetten om uw project tot een succes te maken.

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.

  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.