DGMR/Actueel en kennis/Nieuws/Ruimte voor Sluiseiland in Arnhemse wijk Malburgen

Ruimte voor Sluiseiland in Arnhemse wijk Malburgen

In Arnhem ontwikkelt Linq vastgoedontwikkeling samen met FARO architecten en van Nikkels Bouwbedrijf, het nieuwe woongebied Sluiseiland. DGMR gaf bij dit project zowel milieu-advies aan de gemeente Arnhem als aan de ontwikkelaar. De bouw is net gestart, in het najaar van 2023 verhuizen de eerste bewoners naar Sluiseiland.

 

Beeld: Linq Vastgoedontwikkeling

Bestemmingsplan wijzigen

Eerst hielpen we de gemeente met de onderbouwing van de wijziging van het bestemmingsplan (ruimtelijke ordening). Het bestemmingsplan was alleen bestemd voor groen, dit moest omgezet naar wonen. Hierbij zijn veel aspecten van belang, wij onderzochten het geluid van de omliggende wegen. Ook toetsten wij de uitkomsten van ons onderzoek aan de Wet geluidhinder en de voorwaarden uit het geluidsbeleid van de gemeente. Deze uitkomsten gebruikte de gemeente om het bestemmingsplan succesvol te kunnen wijzigen.

Ontwerpplan uitwerken

Met de ontwikkelaar van het gebied gingen we vervolgens aan de slag om het ontwerp van de woningen verder uit te werken. We toetsten de plannen om te zien of deze aan het (herziene) bestemmingsplan voldeden. Omdat wij de berekeningen in het voortraject ook deden, wisten we aan welke eisen het plan moest voldoen. Zo bekeken wij bijvoorbeeld of de huizen uit het plan voldeden aan de eis dat er minimaal 1 slaapkamer aan de rustige zijde moest komen. De ontwikkelaar kreeg, mede door onze berekeningen, de vergunning om te starten met de bouw van dit project met 57 woningen.

Onze adviseurs

Adriënne Maassen

Senior adviseur Industrie, verkeer en milieu

Mark Modderman

Senior adviseur Milieu

Milieu

Milieu advies | DGMR | Milieu-advies

Ons milieuadvies is er in belangrijke mate op gericht de verschillen in cultuur en belangen te overbruggen door een juiste mix van procesmatige begeleiding, beleidsontwikkeling en een goede technische uitwerking in de planvorming.

Milieu advies | DGMR | Milieu-advies

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.