DGMR/Actueel en kennis/Nieuws/Uitspraak Raad van State stelt vervoersmanagement scherp

Uitspraak Raad van State stelt vervoersmanagement scherp

Met de hernieuwde focus van het bevoegd gezag op energieverbruik door bedrijven is vervoersmanagement een belangrijk onderdeel van de omgevingsvergunning geworden. Steeds meer bedrijven moeten aantonen welke maatregelen ze nemen om vervoer terug te dringen. DGMR was betrokken bij de uitspraak die de Raad van State hierover deed.

distributiecentrum en vervoersmanagement

Onduidelijke onderzoeksplicht

Steeds meer omgevingsdiensten vereisen bij vervoersrelevante bedrijven een Besparingsplan vervoer. Ze kunnen hierbij gebruik maken van een Handreiking vervoersmanagement. De onderzoeksplicht om te komen tot een besparingsplan kan fors zijn en de mate van detaillering groot. Vooraf is dit voor bedrijven niet duidelijk. In het belang van haar opdrachtgevers vindt DGMR dat hierover vooraf helderheid moet zijn. De eerste uitspraak is nu door de Raad van State gedaan. DGMR heeft hieraan inhoudelijk bijgedragen.

Handreiking moet scherper

Onlangs deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak over de onderzoeksplicht van Erasmus Medisch Centrum om een Besparingsplan vervoer op te stellen. De Handreiking vervoersmanagement, die de procedure beschrijft, is volgens de Raad van State in strijd met de wet. De plicht die Erasmus MC had is daarmee nietig verklaard. De toepassing van de handreiking moet dus scherper. DGMR ondersteunde Erasmus MC bij dit traject en kent de consequenties voor andere bedrijven.

De adviseurs van DGMR waren inhoudelijk betrokken bij het opstellen van het beroep. Het beroep was gericht tegen het vergunningvoorschrift dat een Besparingsplan vervoer voor de gehele vervoersketen vereist. Het gaat hier om transport, goederen- en personenvervoer van en naar Erasmus MC. Ook de toegepaste verbetermaatregelen en de effecten ervan op de beperking van emissies moesten onderzocht worden. De Afdeling heeft het voorschrift vernietigd, omdat een Besparingsplan vervoer te ver reikt, niet past binnen de kaders van de omgevingsvergunning en ook niet binnen de wettelijke zorgplicht uit de Wet milieubeheer. Ook heeft de Raad van State aangegeven dat dit geldt voor niet-vergunningplichtige inrichtingen.

Gericht actie ondernemen

Omdat zo’n elf omgevingsdiensten soortgelijke vergunningvoorschriften voor vervoersmanagement opnemen in omgevingsvergunningen, kan deze uitspraak van de Raad van State ook voor andere bedrijven consequenties hebben. Door samen de omgevingsvergunning of melding door te nemen, kunnen onze adviseurs u ondersteunen in het licht van deze uitspraak.

Onze adviseurs

Gerard van Kempen

Strategisch adviseur Milieu en ruimte

Doede Wessels

Adviseur milieu en ruimte

Onze adviesdiensten

Wilt u weten op welke gebieden we u allemaal kunnen ondersteunen? Kijk bij onze adviesdiensten naar de expertise die u kunt inzetten om uw project tot een succes te maken.

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.

  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.