DGMR/Actueel en kennis/Nieuws/Handleiding toepassing niet-schadelijke stoffen voor EU Taxonomy

Handleiding toepassing niet-schadelijke stoffen voor EU Taxonomy

Wat betekent het in de praktijk als de EU Taxonomy eisen stelt aan gezonde bouwmaterialen? De DGBC en de andere GBC’s in Europa klopten bij DGMR aan voor een praktische vertaling. Wij leverden een handleiding die op een pragmatische manier laat zien hoe er aan de zogenoemde DNSH5-eisen voldaan wordt.

Europese vlag gebouw Brussel vanwege EU Taxonomy

Ingredienten in bouwmaterialen

DNSH5 stelt eisen aan de emissies (gassen) die uit materiaal vrijkomen en aan de ingrediënten van het materiaal. Bij vrijwel elk bouwproject is er aandacht voor de emissie van bouwmaterialen, is de ervaring van Tim Beuker, collega bij bba binnenmilieu en auteur van de handleiding. De screening op ingrediënten in de materialen vindt echter nog nauwelijks plaats. Voor hergebruik van bouwmaterialen is dat wel belangrijk. Voorkomen moet worden dat in projecten van vandaag het nieuwe ‘asbest’ geïnstalleerd wordt en het materiaal over 10 jaar (dus) niet hergebruikt kan worden.

De EU Taxonomy verbiedt het gebruik van materialen waarin stoffen zijn gebruikt die op de kandidaatslijst voor zeer zorgwekkende stoffen (ECHA) staan. Dit zijn stoffen waarvoor al voldoende aanwijzigingen zijn dat ze een negatief effect op de gezondheid hebben. Tegelijk is er nog onvoldoende bewijs beschikbaar om de stof volledig te verbieden. In de nieuwe DNSH5-handleiding wordt toegelicht hoe materialen gescreend kunnen worden en hoe niet-schadelijke materialen geselecteerd worden.

Aanleveren van bewijslast

De EU Taxonomy wil eenduidige kaders meegeven voor duurzame en gezonde projecten. Alleen onder bepaalde voorwaarden wordt een (bouw)activiteit aangemerkt als ‘duurzame activiteit’. Die classificatie is belangrijk om een goedkopere lening te krijgen en investeerders aan te trekken die een duurzaam portfolio nastreven. Om ‘green’- en ‘blue’-washing te voorkomen, is het belangrijk dat er eenduidige eisen zijn waaraan alle duurzame activiteiten moeten voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in de EU Taxonomy wettekst. Deze wettekst van honderden pagina’s geeft richting, maar vraagt om een praktische uitwerking, onder andere voor de bewijslast die moet worden aangeleverd.

Taxonomy Quickscan

Adviseurs van DGMR en bba binnenmilieu staan aan de basis van deze praktische vertaling. Zij kunnen een eerste inzicht geven of een project aansluit bij de eisen van de EU Taxonomy. DGMR deed op basis van de EU Taxonomy voor een project al een eerste quickscan. Niet alleen op materialen, maar op het brede eisenpakket van de nieuwe Europese richtlijn volgens de handreiking van de DGBC. Hierbij heeft DGBC gekeken naar de basis die BREEAM legt voor een aantoonbare duurzaamheid en gezondheid. Vervolgens is bekeken welke aanvullende maatregelen nodig zijn om aan de eisen van de EU Taxonomy te voldoen. De adviseurs van DGMR kijken ook graag voor uw project of er aan de Taxonomy-eisen wordt voldaan.

Onze adviseurs

Het IWBI beloont TIM Beuker met een Community Award

Tim Beuker | bba

Indoor Climate Specialist, WELL Thermal Comfort & Homes Advisory, WELL Faculty & WELL AP

Jesse Plas

Specialist Duurzaamheid en Gezondheid

Circulair bouwen voor de toekomst

Houten constructie van Triodos Bank, circulariteit in de bouw | DGMR

Samen kijken naar de haalbaarheid en toepassing van innovaties op het gebied van circulariteit. Zo ontstaan gebouwen die flexibel zijn en lang meegaan, waardoor we verspilling en sloop voorkomen.

Houten constructie van Triodos Bank, circulariteit in de bouw | DGMR

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.