DGMR/Actueel en kennis/Nieuws/Evolution Terminals bouwt opslagterminal voor groene energie

Evolution Terminals bouwt opslagterminal voor groene energie

Aan de monding van het Sloehavengebied In North Sea Port Vlissingen, bouwt Evolution Terminals B.V. een opslagterminal voor groene en hernieuwbare energie producten. Evolution Terminals vroeg DGMR om advies voor de vergunningaanvraag.

 

Duurzame bulkopslag

Fase 1 van het plan is een het realiseren van minimaal 400.000 m³ vloeibare bulkopslagcapaciteit en een nieuwe diepwatersteiger tot zeventien meter, waar zeeschepen, binnenvaartschepen en kustvaarders kunnen aanmeren (geschatte investeringskosten 450 miljoen euro). De terminal zal vanaf de Noordzee direct toegankelijk zijn en er komt infrastructuur voor het laden en lossen van vrachtwagens en treinen. Ook liggen er uitbreidingsplannen van de terminal met extra opslag voor groene energie en een faciliteit voor het omzetten van ammonia in waterstof.

Advies bij aanvraag omgevingsvergunning

Evolution wil dat de vergunningen van alle opslagtanks voldoen aan een breed scala van vloeibare bulkproductklassen. DGMR onderzocht hiervoor welke invloed de bedrijfsactiviteiten straks hebben op de omgeving. Daarbij is berekend en beoordeeld of het geluid, de luchtkwaliteit en stikstofdepositie voldoen aan de normen. Evolution Terminals gebruikt deze onderzoeken voor de onderbouwing van de aanvraag van de omgevingsvergunning, zodat zij de gewenste bedrijfsactiviteiten mogen uitvoeren.

 

Onze adviseurs

Herman Jager

Specialist Milieu

Reindert Smit

Adviseur milieu

Stikstofdepositie

Stikstofdepositie berekening | Stikstof advies | DGMR

Doorgang van uw project door betrouwbare en relevante stikstofberekeningen. De stikstofexperts bij DGMR onderzoeken deze stikstofdepositie, voor de onderbouwing van procedures voor vergunningen, meldingen en bestemmingsplannen.

Stikstofdepositie berekening | Stikstof advies | DGMR

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.