DGMR/Actueel en kennis/Nieuws/Duurzaam en circulair Universitair Sportcentrum

Duurzaam en circulair Universitair Sportcentrum

De Universiteit Leiden krijgt een duurzaam gebouw dat zowel sportcentrum als tentamencentrum is. In september start een ontwerpteam met Atelier PRO als architect met het ontwerp van het nieuwe Universitaire Sportcentrum. DGMR draagt met adviezen voor bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid bij aan een comfortabel en veilig gebouw.

Schets van het Universitair Sportcentrum en Tentamencentrum van de Universiteit Leiden Impressie van het Universitair Sportcentrum

Duurzaamheid

Na een uitgebreide selectieprocedure zijn voor de ontwikkeling van het nieuwe sport- en tentamencentrum Atelier Pro en verschillende adviseurs waaronder DGMR gekozen. Voorafgaand aan de Europese aanbesteding maakten expertisecentrum Vastgoed en Universitair Sportcentrum samen een programma van eisen voor de nieuwbouw.

Een belangrijk doel bij de nieuwbouw is duurzaamheid. Daarom is ervoor gekozen dat de gehele bouw – van de ontwerp- tot en met de uitvoeringsfase – aan het BREEAM-NL Excellent keurmerk moet voldoen. Daarbij wordt gekeken naar verschillende categorieën, zoals energie, gezondheid en afval. Het nieuwe sportcentrum wordt ook een circulair gebouw. Vanaf het begin af aan wordt erover nagedacht hoe het gebouw aan het einde van zijn levenscyclus weer uit elkaar gehaald kan worden om de onderdelen te hergebruiken of terug te geven aan de natuur. Daardoor hoeft er bij een toekomstige sloop van het gebouw niets naar de stortplaats te worden afgevoerd.

Sport- en tentamencentrum

Het nieuwe sportcentrum wordt een duurzaam gebouw en het zal ook geschikt zijn als tentamencentrum. Er komt een klimwand en andere nieuwe sportfaciliteiten zoals squashruimten, en een sauna. Het nieuwe sport- en tentamencentrum grenst aan het entreegebied aan de zuidzijde van het Leiden Bio Science Park, met de ingang aan het toekomstige Campusplein. De nieuwbouw komt naast het huidige USC te staan – dat gebouw zal in de toekomst gesloopt worden om plaats te maken voor woningen.

De bouw start in 2021 en de oplevering staat gepland voor september 2022. De nieuwbouw komt naast het huidige USC te staan, met de entree aan het nieuw te ontwikkelen Campusplein.

Onze adviseurs

Paul Zwartjes

Senior adviseur Akoestiek en bouwfysica

Onze adviesdiensten

Wilt u weten op welke gebieden we u allemaal kunnen ondersteunen? Kijk bij onze adviesdiensten naar de expertise die u kunt inzetten om uw project tot een succes te maken.

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.