DGMR/Actueel en kennis/Nieuws/Culturele hotspot op Zuid

Culturele hotspot op Zuid

De bouw van het Theater Pand Z in het Hart van Zuid is nu officieel gestart. Vanaf het eerste ontwerp is DGMR betrokken bij dit project.

De bouw van het Theater Pand Z in het Hart van Zuid is nu officieel gestart. Vanaf het eerste ontwerp is DGMR betrokken bij dit project.

Pand Z maakt onderdeel uit van de gebiedsvisie voor het project Hart van Zuid Rotterdam. Het pand vervult een belangrijke maatschappelijke rol binnen Hart van Zuid en is één van de belangrijkste dragers van het gebied. Het pand is gericht op stimuleren van ontmoeten door theater, leren, lezen en informatie te bieden. Tevens heeft het Pand Z een belangrijke maatschappelijke functie binnen het gebied.

Directe omgeving

Om een zo optimaal mogelijk gebouw te creëren, is DGMR vanaf de ontwerpfase betrokken als adviseur voor bouwfysica, akoestiek, duurzaam bouwen en brandveiligheid. Vanwege de stedelijke ligging met woningen in de directe omgeving is het ondervangen van de geluidhinder naar de omgeving een belangrijk thema. We brachten dit al vroeg in het ontwerpproces in. Door een goede en efficiënte gebouwopzet konden de bouwkosten en risico’s worden beheerst.

Geluidisolatie

Het door De Zwarte Hond ontworpen Pand Z herbergt een grote zaal voor ca. 580 personen en een kleine zaal voor ca. 250 personen. Onafhankelijk van het gebruik van de zalen ook activiteiten in de foyer en de derde podiumruimte (ca. 100 personen) te kunnen plaatsvinden. Daarom kennen de zalen een ‘doos-in-doos’-constructie. De benodigde geluidisolatie naar de foyer wordt onder andere gerealiseerd door optimaal gepositioneerde en ontworpen sluisconstructies.

Brandveiligheidsconcept

Vanwege het openbare karakter aan de voorzijde van het theater besteedde DGMR ook uitgebreid aandacht aan de brandveiligheid van het gebouw. We ontwikkelden een hybride brandveiligheidsconcept met deels een sprinklerinstallatie en deels compartimenting. Hierdoor bleef het open karakter van het gebouw behouden en is efficiënt gebruik gemaakt van de toch al noodzakelijke gesloten afscheidingen voor de theaterzalen. Veilig vluchten is ook een belangrijk thema. In het ontwerp dacht DGMR mee over de plaats en capaciteit van de trappenhuizen.

Ook nu de bouw gestart is, blijft DGMR betrokken bij het project om te realisatie van de oplossingen te begeleiden. In totaal heeft Pand Z een bruto vloeroppervlak van 14.500 m2. De oplevering staat gepland in 2020.

Onze adviseurs

Paul Zwartjes

Adviseur bouwfysica

Onze adviesdiensten

Wilt u weten op welke gebieden we u allemaal kunnen ondersteunen? Kijk bij onze adviesdiensten naar de expertise die u kunt inzetten om uw project tot een succes te maken.

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.