DGMR/Ga het gesprek aan met één van onze collega’s