DGMR/Actueel en kennis/Publicaties/Column: Help, mijn buurman is klusser!

Help, mijn buurman is klusser!

Burenlawaai voert al jaren de Nederlandse Geluidhinder Top 10 aan. Verkeerslawaai is een goede nummer 2. Aan de vermindering van verkeersgeluid wordt hard gewerkt. Stillere voertuigen, stille banden, stille wegdekken, geluidschermen en een hogere geluidsisolatie van de gevel blijken effectief. In onze huizen is dus minder omgevingsgeluid aanwezig. Dit heeft een keerzijde. Door de rust en stilte in onze woon- en slaapkamer is het geluid van de buren steeds beter hoorbaar.

Hans J.A. van Leeuwen  |  juni 2020

Hans van Leeuwen DGMR

Contactgeluid

Oftewel, de maskering ontbreekt; je hoort minder geruis van buiten dat het geluid binnen overstemt. In kantoortuinen wordt maskering van geluid af en toe gebruikt. Een laag ruisgeluid van bijvoorbeeld water zal de stem van telefonerende collega’s minder duidelijk klinken. Het gaat wat ver om dit ook in je woning te gaan gebruiken. Maar soms zet ik ook een muziekje aan als mijn buurman ‘weer zo’n dag’ heeft. Hij is namelijk een echte klusser.

Klussen veroorzaakt geluid en zelfs trillingen, al staan we daar bewust of onbewust vaak niet bij stil. Natuurlijk probeer ik dat met mijn buurman op te lossen in de normale menselijke interactie. Het is wel een gegeven dat woningen steeds lichter gebouwd worden. De isolatie van het luchtgeluid is door de aanwezigheid van een ankerloze spouw nog best goed, maar voor contactgeluid is de isolatie vaak maar matig. Dit komt door relatief lichte vloeren en wanden, waardoor ze makkelijker in trilling komen. Via de fundering wordt dit eenvoudig overgedragen naar de buren.

Natuurlijk is geen enkele goede contactgeluidisolatie opgewassen tegen bouwgeluid. Maar ook het geluid van luidsprekers of een piano zal via de trilling flink overgedragen worden. Geluidsisolatie en contactgeluidsisolatie is gekoppeld aan massa. Dikkere en zwaardere wanden en vloeren bezitten meestal een hogere geluidsisolatie en zijn minder snel in trilling te brengen. Lichtere materialen toepassen, is op zich niet verkeerd. Maar we moeten deze isolerende vloeren en wanden wel goed samenstellen.

In meerdere appartementen waar ik gewoond heb, was steeds weer het lopen van de bovenburen hinderlijk goed hoorbaar. Ik ben ervan overtuigd dat een betere kwaliteit van woningen en appartementen goed te realiseren is. Natuurlijk, alles heeft zijn prijskaartje. Maar de verbetering van ons woonklimaat mag toch voortdurend aandacht krijgen? Hogere eisen aan isolatie zie je bijvoorbeeld wel bij onze zuiderburen. In België is men gesteld op meer privacy, waardoor de normen strenger zijn. Ook in Nederland komen steeds luxere appartementen wat de bewustwording van de hinder doet toenemen en regelgeving creëert om hinder te beperken.

Het verkooppraatje over een verbeterde contactgeluidsisolatie bij appartementen is nogal eens een holle frase, weet ik uit ervaring. Een zwevende vloer biedt inderdaad uitkomst tegen loopgeluiden. Bij de bouw bleek dat die mooie zwevende vloer toch veel kortsluitingen door grindresten kende en niet zo zorgvuldig was aangelegd. Een claim bij de projectontwikkelaar en aannemer resulteerde in de reactie: ‘Er wordt voldaan aan het Bouwbesluit’. Er was wel een zwevende vloer aangelegd, maar over de controle op de werking ervan werd met geen woord gerept. Mijns inziens ligt hier een taak voor de overheid. ‘Zelfstandig onafhankelijke gecertificeerde bouwplantoetsing’ zou moeten werken. Op papier wel, maar in de praktijk? Als ‘eenvoudig’ burger heb je geen reguliere middelen en kennis om een en ander af te dwingen.

Hoe dringen we bouwfouten terug en stimuleren we een betere controle op wat beloofd is? Opnieuw, ik denk dat hier een taak van de overheid ligt. En het blijft de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen meer bewust worden van de herrie die ze veroorzaken. Met de buren maak je de overlast (steeds) bespreekbaar en creëer je hopelijk bewustwording. In overleg met de projectontwikkelaar ligt dat anders. Het wordt een hele klus om te overtuigen. Daar is een ander geluid voor nodig: eisen vanuit de overheid. Uiteindelijk heb je dagelijks last van een huis dat niet voldoet, meer dan van een af en toe klussende buurman…

35 jaar ervaring in columns van collega Hans van Leeuwen

We worden ‘ouder’ en volgens de oude volksgebruiken wordt dit ook aangegrepen met de stelling dat we dan ook ‘wijzer’ worden. Collega Hans J.A. van Leeuwen zit al ruim 35 jaar ‘in het vak’ en zou daarmee ook 35 jaar wijzer moeten zijn geworden. Hij is betrokken geweest bij ongeveer tweeduizend projecten en adviestrajecten op het gebied van geluid, trillingen, luchtkwaliteit en bouwfysica. Hij heeft zo’n honderd papers en artikelen geschreven voor bekende (internationale) congressen en gerenommeerde tijdschriften. Ook leverde hij een bijdrage aan een tweetal boeken. Hans heeft ook vele cursussen, trainingen en colleges gegeven waaronder ook op de universiteit van Hong Kong en van Cadiz.

Hij is dit jaar gestart met een afbouw van zijn werkzame leven in het reguliere arbeidsproces. Vanaf juli 2020 is Hans alleen nog een senior consultant voor zeer bijzondere projecten of omstandigheden. Vanaf nu schrijft Hans regelmatig een column over zijn belevenissen, mening en ervaringen van de afgelopen 35 jaar.

Onze adviesdiensten

Wilt u weten op welke gebieden we u allemaal kunnen ondersteunen? Kijk bij onze adviesdiensten naar de expertise die u kunt inzetten om uw project tot een succes te maken.

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.

  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.