DGMR/Actueel en kennis/Publicaties/Column: Gedonder in de opera

Gedonder in de opera

Opera. Niet iedereen is een liefhebber. Wie wel van opera kan genieten, is vaak een bevlogen bezoeker. Echte enthousiastelingen gaan naar vrijwel elke productie en naar sommige producties zelfs meerdere malen. Ikzelf ga lang niet naar alle producties, maar mijn abonnement bij de Nationale Opera in Amsterdam is reeds in de jaren negentig van de vorige eeuw gestart.

Hans J.A. van Leeuwen  |  oktober 2019

Hans van Leeuwen DGMR

Guilty pleasure

Het Stadhuis/muziektheater, dat ooit in een eerder ontwerp de Stopera werd genoemd, ligt direct boven de metrolijn van Amsterdam. Dit is de Oostlijn. Het gebouw dateert uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. In die tijd, de beginjaren van mijn werkcarrière, heb ik aan dit project gewerkt om te voorkomen dat geluid en trillingen hoorbaar en voelbaar zouden zijn in de theaterzaal. Niets is meer desastreus dan tijdens een intens gevoelige aria opeens de metro onder je door te horen rijden. De complete beleving, de vervoering, de extase stort in.

Niets van deze trilling is hoorbaar of voelbaar in Amsterdam. Geluid en trillingen van de metro dringen niet door in de theaterzaal. Ik heb mijn werk in het verleden dus goed gedaan. Er is nauwkeurig bekeken op welke wijze trillingsenergie van spoorstaaf tot in de zaal overgedragen zou kunnen worden. Er is nog uitgebreider, met metingen gecontroleerd en gevalideerd of alle overdrachtswegen van deze trillingsenergie voldoende isolatie geven. Ik geniet daarvan als ik in de zaal zit. Het ‘onaardige’ hierbij is wel dat het niet opvalt, niemand die complimenten geeft. Maar het is wel een ’guilty pleasure’ waar alleen ik me bewust van ben.

Dit gevoel van trots op mijn werk wordt nog groter, doordat ik zelf heb waargenomen dat in meerdere Europese theaters en operahuizen de metro en ook ‘die Straßenbahn ‘ wel hoorbaar is. En dit geluid manifesteert zich echt als gedreun en gedonder. In Amsterdam signaleert niemand dat het wel goed zit. Waren er wel problemen, dan weet iedereen wat er gebeurt. Als ingenieur zou ik erop worden aangekeken en achteraf oplossen kost vaak veel geld. Maar belangrijker: gedonder in de operazaal. Dat is het laatste wat liefhebbers willen.

35 jaar ervaring in columns van collega Hans van Leeuwen

We worden ‘ouder’ en volgens de oude volksgebruiken wordt dit ook aangegrepen met de stelling dat we dan ook ‘wijzer’ worden. Collega Hans J.A. van Leeuwen zit reeds ruim 35 jaar ‘in het vak’ en zou daarmee ook 35 jaar wijzer moeten zijn geworden. Hij is betrokken geweest bij een, naar schatting, tweeduizendtal projecten en adviestrajecten op het gebied van geluid, trillingen, luchtkwaliteit en bouwfysica. Hij heeft een honderdtal papers en artikelen geschreven voor bekende (internationale) congressen en ook gerenommeerde tijdschriften en bijdragen geven aan een tweetal boeken. Hans heeft ook vele cursussen, trainingen en colleges gegeven waaronder ook op de universiteit van Hong Kong en van Cadiz.

Hij is dit jaar gestart met een afbouw van zijn werkzame leven in het reguliere arbeidsproces. Vanaf juli 2020 is Hans alleen nog een senior consultant voor zeer bijzondere projecten of omstandigheden. Vanaf nu zal Hans regelmatig een column schrijven over zijn belevenissen, mening en ervaringen van de afgelopen 35 jaar.

Onze adviesdiensten

Wilt u weten op welke gebieden we u allemaal kunnen ondersteunen? Kijk bij onze adviesdiensten naar de expertise die u kunt inzetten om uw project tot een succes te maken.

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.

  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.