DGMR/Actueel en kennis/Publicaties/Column: Afvinken en irritatie óf co-creatie

Afvinken en irritatie óf co-creatie

Het is al flink wat jaren geleden dat ik bij de uitbreiding van een verkeersweg adviseerde om ook eens nader naar fijnstof te kijken. Er was nog niet zoveel over bekend. Ik was van mening dat er, juist bij de uitbreiding van wegen, wat budget zou zijn om eens nader te bekijken. Na een paar gesprekken met de opdrachtgever werd er letterlijk tegen mij gezegd: ‘Dit willen we gewoon niet weten’. Het bouwproject moest met alle prioriteit doorgang vinden en negatieve bijeffecten mochten niet naar voren komen.

Hans J.A. van Leeuwen  |  februari 2020

Hans van Leeuwen DGMR

Meten én goed observeren

Een veel gehoorde uitspraak is ‘meten is weten’. Echter, de Nobelprijswinnaar Heike Kamerlingh Onnes sprak in 1882: ‘Door meten tot weten, zou ik gaarne als zinspreuk boven elk fysisch laboratorium willen schrijven.’ Goed observeren en juist meten zijn beide van belang. Dit zal een schat aan informatie opleveren, zeker als het langdurig gebeurt. Zo heb ik een paar jaar continu de trillingen van woningen door voorbijrijdende treinen gemeten. Tegelijkertijd observeerde ik andere langdurige metingen. Hierdoor leerde ik dat de sterkte van de trillingen varieert met de seizoenen en met de temperatuur. Bij hogere temperaturen ontstaat een hogere trillingsemissie dan in de winter. Beleidsregels houden daar geen rekening mee. In welke seizoenen een voor- en nameting gedaan moet worden, is niet geregeld. We kunnen zoveel beter.

Je zult maar in een huis wonen dat last heeft van trillingen. Naast voelbare trillingen kan het ook in de vorm van gedreun of gedonder zijn. Dit is het laagfrequente contactgeluid vanwege trillingen in de grond. Je zou het net zo goed hoogfrequente bodemtrillingen kunnen noemen. Degene die ooit in een obscuur hotelletje in het centrum van Parijs heeft geslapen, kent het fenomeen. Je hoort overal gedreun en gedonder als gevolg van een voorbijrijdende metro. Er is geen wetgeving om dit hinderfenomeen te beperken. We kunnen zoveel beter. Bij bouwprojecten is hinder wegnemen mogelijk met eenvoudige en goede maatregelen tegen beperkte kosten. Niet de regels moeten voorop staan, maar mensen.

Mag ik tot slot nog een open deur intrappen? Bij vrijwel alle bouwprojecten wordt zeer strak gestuurd op het proces. Is een onderdeel afgerond, dan kan het afgevinkt worden. Maar beoordelen volgens een bepaalde norm is niet hetzelfde als borging op de inhoud. Maar dat is voor een procesmanager vaak nogal lastig. Ook de gedachte aan een mogelijke WOB-procedure is eng. Hoe kunnen we hem helpen? Meten én goed observeren. We hebben steeds nieuwe onderzoeken en nieuwe maatregelen nodig. Co-creatie moet beter. Niet noodgedwongen, maar omdat de verbetering van de kwaliteit van leven ieders zorg is. We kunnen zoveel beter.

35 jaar ervaring in columns van collega Hans van Leeuwen

We worden ‘ouder’ en volgens de oude volksgebruiken wordt dit ook aangegrepen met de stelling dat we dan ook ‘wijzer’ worden. Collega Hans J.A. van Leeuwen zit al ruim 35 jaar ‘in het vak’ en zou daarmee ook 35 jaar wijzer moeten zijn geworden. Hij is betrokken geweest bij ongeveer tweeduizend projecten en adviestrajecten op het gebied van geluid, trillingen, luchtkwaliteit en bouwfysica. Hij heeft zo’n honderd papers en artikelen geschreven voor bekende (internationale) congressen en gerenommeerde tijdschriften. Ook leverde hij een bijdrage aan een tweetal boeken. Hans heeft ook vele cursussen, trainingen en colleges gegeven waaronder ook op de universiteit van Hong Kong en van Cadiz.

Hij is dit jaar gestart met een afbouw van zijn werkzame leven in het reguliere arbeidsproces. Vanaf juli 2020 is Hans alleen nog een senior consultant voor zeer bijzondere projecten of omstandigheden. Vanaf nu schrijft Hans regelmatig een column over zijn belevenissen, mening en ervaringen van de afgelopen 35 jaar.

Onze adviesdiensten

Wilt u weten op welke gebieden we u allemaal kunnen ondersteunen? Kijk bij onze adviesdiensten naar de expertise die u kunt inzetten om uw project tot een succes te maken.

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.

  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.