DGMR/Actueel en kennis/Projecten/Locatie Bravis Ziekenhuis

Locatie Bravis Ziekenhuis

In Bergen op Zoom en in Roosendaal biedt Bravis Ziekenhuis zorg aan voor de regio. In 2025 moeten de twee locaties zijn samengevoegd tot één centrale, nieuwe ziekenhuislocatie.

Locatieonderzoek Bravis Ziekenhuis in Zoomland

De uitdaging

De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hadden opdracht gegeven voor een eigen haalbaarheidsonderzoek naar locaties in hun gebied. Verschillende bureaus onderzochten in totaal zes locaties. Omdat de gemeente Bergen op Zoom niet tevreden was met de onderbouwing voor hun locaties, zochten ze een bureau voor een contra-expertise. Ze schakelde DGMR in om de locaties te beoordelen op kansen en haalbaarheid.

De oplossing

Met dezelfde criteria als de eerdere haalbaarheidsonderzoeken bekeken adviseurs van DGMR op basis van openbare bronnen vier locaties op de grens van beide gemeenten, één locatie in Bergen op Zoom en één locatie in Roosendaal. In ons onderzoek passeerden verschillende (milieu)aspecten die bepalen hoe kansrijk een locatie is. Denk aan landschappelijke inpassing, kans op archeologische vondsten, externe veiligheid vanwege gevaarlijke stoffen, mogelijke geluids- of geurhinder, verkeersbewegingen en uitstoot naar de omgeving. Ook de aanrijtijden van ambulances zijn in dit locatieonderzoek meegenomen.

Voor de gemeente Bergen op Zoom was onze heldere presentatie van belang om een goede inschatting te maken van de kansen voor hun locatie. We konden goed onderbouwen dat de locatie Zoomland in Bergen op Zoom goede kansen biedt en haalbaar is. Daarbij gaf DGMR aan dat bijvoorbeeld de terreininrichting belangrijk is voor de kans op succes. En in een breder perspectief, dat de komst van het Bravis Ziekenhuis een positieve invloed heeft op de directe omgeving en de ontwikkeling daarvan in de toekomst. Wat voor de locatie Zoomland geldt, is ook van toepassing op de andere locaties: om knelpunten op te lossen in vervolgonderzoek nodig.

De meerwaarde

Ondanks de tijdsdruk konden we de gemeente Bergen op Zoom snel voorzien van een contra-expertise. Ze ontving een goed onderbouwd haalbaarheidsonderzoek dat duidelijk uitging van kansen en mogelijkheden. De gemeente heeft dit gebruikt in haar overleg met het Bravis Ziekenhuis voor het vinden van de juiste locatie. Hoewel de keuze van de ziekenhuislocatie uiteindelijk nadelig voor de gemeente Bergen op Zoom uitviel, waarderen ze de positieve blik van DGMR.

Onze adviseurs

Mark Bakermans

Senior adviseur Industrie, Verkeer en Milieu

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke Ordening | DGMR | ruimte voor mens en milieu

Voor een planmatige inrichting is niet alleen doorzettingsvermogen nodig. Ook inzicht in kansen en struikelblokken helpt bij het maken van de juiste keuzes. We helpen projectontwikkelaars en (lokale) overheden op een evenwichtige manier ruimte scheppen voor mens en milieu. Veranderingen Omgevingswet

Ruimtelijke Ordening | DGMR | ruimte voor mens en milieu

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.