DGMR/Actueel en kennis/Nieuws/Tramlijn Maastricht – Hasselt kan gaan rijden

Tramlijn Maastricht - Hasselt kan gaan rijden

Nu de Raad van State bezwaren over geluid en trillingen van de nieuwe lightrail-verbinding tussen Maastricht en Hasselt ongegrond heeft verklaard, kan de gemeente Maastricht samen met haar partners haar plannen gaan realiseren. DGMR ondersteunde de gemeente met onderzoek naar de effecten van de tramlijn Maastricht – Hasselt op de aspecten geluid en luchtkwaliteit.

Tramlijn Maastricht - Hasselt waarvoor DGMR onderzoek deed Afbeelding: gemeente Maastricht

Zorgvuldige afweging

Met name bij de eindhalte in het centrum van Maastricht hadden omwonenden bezwaar gemaakt. Ze waren bang voor (boog)geluid en trillingen die de nieuwe trams mogelijk veroorzaken. De adviseurs van DGMR hebben met hun onderzoeken voldoende aangetoond dat een zorgvuldige afweging is gemaakt. Met name het gebruik van andere emissiegetallen en de toepassing van de aftrek voor het stiller worden van het wegverkeer, speelt hierbij een belangrijke rol.

Vervoersmaatschappij De Lijn, die de tramlijn exploiteert, maakt straks gebruik van een nieuw type tram. Deze rijdt nog nergens in Nederland, maar zal stiller zijn dan het huidige trammaterieel dat in het wettelijk rekenvoorschrift is opgenomen. Om die reden zochten onze adviseurs naar gelijkwaardig bestaand materieel om de geluidemissie van deze tram voor de situatie in Maastricht te kunnen bepalen. De Raad van State heeft in zijn uitspraak positief op deze aanpak gereageerd.

Omdat trams meestal met het normale autoverkeer meerijden in het profiel van de weg, wordt een tram juridisch gezien als onderdeel van de weg. Toetsing aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder bepaalt de geluidsuitstraling én de aftrek wanneer het verkeer stiller wordt, zoals het reken- en meetvoorschrift aangeeft. De Raad van State volgt deze redenering en stelt de gemeente Maastricht in het gelijk. Overigens geldt hetzelfde voor de hinder door piepende trams in een bocht (booggeluid), waarbij de gemeente veel heeft gedaan om het optreden hiervan te voorkomen en de effecten terug te dringen.

Euregio Maas-Rijn

De wens voor de tramlijn Maastricht – Hasselt stamt al uit 2007. De grensoverschrijdende verbinding betekent een opwaardering van de Euregio Maas-Rijn. Een plan dat de lijn over de Maas doortrok naar station Maastricht haalde het toen niet. Provincie Limburg, gemeente Maastricht, Vlaamse Overheid en De Lijn verlegden de scope naar een eindhalte aan de centrumkant van de Maas.

In maart 2018 is het bestemmingsplan voor dit tracé door de Maastrichtse gemeenteraad goedgekeurd voor een tramlijn die in het centrum van Maastricht eindigt. In mei 2019 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden na de uitspraak van de Raad van State. Daarmee is de weg vrij voor realisatie van het plan. De aanbesteding voor het project is inmiddels gestart.

Onze adviseurs

Mark Bakermans

Senior adviseur Industrie, Verkeer en Milieu

Onze adviesdiensten

Wilt u weten op welke gebieden we u allemaal kunnen ondersteunen? Kijk bij onze adviesdiensten naar de expertise die u kunt inzetten om uw project tot een succes te maken.

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.

  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.