DGMR/Actueel en kennis/Nieuws/Onderzoek Hooigracht: stillere route door centrum Leiden

Onderzoek Hooigracht: stillere route door centrum Leiden

Het tracé Hooigracht in Leiden gaat op de schop om het centrum bereikbaar te houden. Eind 2019 informeerden aannemer Van Gelder en DGMR de omwonenden over dit deel van de centrumroute. We deden onderzoek naar de effecten van geluid en luchtkwaliteit op de omgeving. Tijdens een interview met Sleutelstad Radio legt collega Mark Bakermans in een podcast uit wat dit betekent.

Impressie ter hoogte van tracé Hooigracht van centrumroute Leiden Bron: Gemeente Leiden

Stil asfalt

Geluid speelt een grote rol bij tracé Hooigracht, licht collega Mark toe. Doordat het centrum van Leiden autoluw wordt gemaakt, neemt het autoverkeer op de Centrumroute de komende jaren met zo’n tien procent toe. Dat levert een kleine (onhoorbare) toename van geluid op. Maar omdat de geluidsniveaus op de Hooigracht toch al hoog zijn en het actieplan Geluid van de gemeente Leiden deze hoge niveaus wil reduceren, adviseerden we de gemeente om stil asfalt toe te passen. Overigens kijken we ook naar de geluidisolatie van de woningen zelf en we onderzoeken of we met maatregelen de geluidhinder in de woningen tegen kunnen gaan. Ondanks de verkeerstoename blijkt uit ons onderzoek dat uitstoot afneemt door schonere auto’s, maar ook door schonere huishoudens.

 

 

Tracé Hooigracht is het tweede deel van de centrumroute waarbij DGMR betrokken is. Eerder onderzochten we de begin- en eindsituatie van het tracé Jan van Hout. En voor het derde gedeelte, tracé Langegracht, zijn we inmiddels gestart met soortgelijk onderzoek voor de gemeente Leiden. Op de Centrumroute gaat het openbaar vervoer straks vóór op de auto en krijgen fietsen en voetganger meer ruimte. Wij dragen bij aan de verbetering van de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte.

Onze adviseurs

Mark Bakermans

Adviseur milieu en ruimte

Onze adviesdiensten

Wilt u weten op welke gebieden we u allemaal kunnen ondersteunen? Kijk bij onze adviesdiensten naar de expertise die u kunt inzetten om uw project tot een succes te maken.

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.

  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.