DGMR/Actueel en kennis/Nieuws/Nieuwe ronde geluidsmetingen op Industry Park Terneuzen

Nieuwe ronde geluidsmetingen op Industry Park Terneuzen

Elke vijf jaar beoordeelt DGMR de geluiduitstraling van de meeste bedrijven op Industry Park Terneuzen. Met gerichte metingen onderzoeken we ook nu of de geluidemissie binnen de voorwaarden van de vergunning Wet milieubeheer valt.

Overzicht Industry Park Terneuzen geluid | DGMR

Geluidsonderzoek

Industry Park Terneuzen is een terrein van ruim drie vierkante kilometer met vele chemie gerelateerde fabrieken. Voor al deze fabrieken tezamen gelden de geluidseisen die het bevoegd gezag in de vergunning heeft opgenomen. Er geldt dat elke vijf jaar geluidonderzoek moet plaatsvinden op basis van bronmetingen. Sinds de jaren ‘90 voeren onze milieuspecialisten deze geluidsmetingen uit.

Om de geluidsemissie te bepalen, maken we onder andere gebruik van een richtmicrofoon. Daarmee kunnen we het geluid dat omliggende fabrieken produceren zoveel mogelijk uitsluiten. Via Geomilieu bepalen we de geluiduitstraling naar de vergunningspunten buiten het industrieterrein die in de vergunning zijn vastgelegd. Onze rapportage met de uitkomsten van het onderzoek geeft inzicht in de eventuele noodzaak van maatregelen en de mogelijkheden voor toekomstige ontwikkelingen.

Onze adviseurs

Edward Vermaas - DGMR

Edward Vermaas

Adviseur milieu

Onze adviesdiensten

Wilt u weten op welke gebieden we u allemaal kunnen ondersteunen? Kijk bij onze adviesdiensten naar de expertise die u kunt inzetten om uw project tot een succes te maken.

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.

  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.