DGMR/Actueel en kennis/Nieuws/Milieumaatwerk voor verticaal industrieterrein Den Haag

Milieumaatwerk voor verticaal industrieterrein Den Haag

Voormalig fabrieksgebouw van Philips in Den Haag vult zich met startende maakbedrijven, waaronder een bierbrouwerij. The New Farm is een flexibel concept van Corine Keus Architect dat onder meer op milieuthema’s steeds maatwerk vraagt. De architect vroeg DGMR om de milieu-impact in kaart te brengen en de vergunning te begeleiden.

Milieuadvies voor The New Farm in Den Haag | DGMR Foto: Christian van der Kooy / Platform STAD

Bierbrouwerij

Het bedrijventerrein waarop The New Farm staat, ligt naast een woonwijk. Het gebouw is een verticaal industrieterrein met op zes verdiepingen ruimte voor maakbedrijven. De gemeente Den Haag stelt milieu-eisen om hinder door geluid, geur, gevaar of stof te voorkomen. Met maatwerk is er meer mogelijk dan de toegestane milieucategorie uit het bestemmingsplan te hanteren, heeft DGMR inmiddels bewezen.

De bierbrouwer die zich op het verticale industrieterrein wilde vestigen, viel eigenlijk in een milieucategorie met hogere milieunormen. Door de kleinschaligheid van de brouwer en de toepassing van innovatieve technieken is de overlast in werkelijkheid veel lager. DGMR toonde onder meer aan dat de geluid- en geurhinder gelijkwaardig is aan een lagere categorie. Inmiddels heeft de gemeente Den Haag, in samenwerking met de Omgevingsdienst Haaglanden, de vestiging van de bierbrouwer goedgekeurd door de vergunning te verlenen.

Standaard maatwerk

Zo wordt voor iedere ondernemer een specifieke motivatie opgesteld bij de vergunningsaanvraag. Wel zoeken we naar een standaard concept, zodat er eenzelfde basis ligt waaraan maatwerk toegevoegd wordt. Met het regelen van de vergunningsprocedures en bijhorende technische onderzoeken ontzorgen we de kleine en vaak beginnende bedrijven, zodat ze een goede start kunnen maken.

Meer over Platform STAD en The New Farm

Onze adviseurs

Elza van Dam

Adviseur Industrie, verkeer en milieu

Milieu

Milieu advies | DGMR | Milieu-advies

Ons milieuadvies is er in belangrijke mate op gericht de verschillen in cultuur en belangen te overbruggen door een juiste mix van procesmatige begeleiding, beleidsontwikkeling en een goede technische uitwerking in de planvorming.

Milieu advies | DGMR | Milieu-advies

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.

  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.