DGMR/Actueel en kennis/Nieuws/Meer inbreidingsplannen, meer bouwlawaai?

Meer inbreidingsplannen, meer bouwlawaai?

Het intrillen van damwanden, nachtelijke bouwactiviteiten of ander bouwlawaai. Steeds vaker vragen aannemers aan DGMR advies bij inbreidingsprojecten. In bebouwd gebied is meer aandacht voor hinder nodig om ontheffing te krijgen voor bouwwerkzaamheden. En de stilste technieken zijn niet altijd toepasbaar.

Bouwlawaai registreren met akoestische camera

Grenswaarden

Gemeenten vullen hun bouwopgave vaak in met inbreidingsplannen. Bouwlawaai is dan een belangrijk thema, omdat omwonenden al snel hinder kunnen ervaren. Zo werden onze adviseurs ingeschakeld bij Overhoeks in Amsterdam. Om de overlast in de hand te houden, hebben projectontwikkelaars en aannemers een goede onderbouwing nodig voor hun ontheffing. Geur, stof, parkeerproblemen, trillingen, geluid of stikstofdepositie. Er zijn allerlei redenen waarom de adviseurs van DGMR ingeschakeld worden.

Soms ligt de oplossing in het afschermen van bouwmaterieel om geluidsoverlast te voorkomen. Soms blijkt dat een overschrijding van grenswaarden omwonenden een langere periode van overlast, zij het in mindere mate, bespaart. En altijd blijkt dat overleg met omwonenden de sleutel is voor begrip. Monitoring tijdens de werkzaamheden zorgt ervoor dat afspraken ook nageleefd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld bij Hollandpark in Diemen.

Geluidbelasting en blootstellingsduur

Opdrachtgevers schakelen DGMR in om snel een bouwvergunning te krijgen of maatregelen te nemen die voor een ontheffing zorgen. Ook kan het gaan om nachtelijke werkzaamheden aan infrastructuur, zoals HTM in Den Haag doet. En voor de traverse in Dieren voerden we bijvoorbeeld een prognosestudie uit.

Het is belangrijk de omgevingscriteria en de overwegingen van de omgevingsdiensten te kennen. Bij infrastructurele projecten kennen we de diverse faseringen en weten de grote diversiteit aan werkzaamheden te vertalen naar een geluidbelasting en blootstellingsduur. Wij spelen daar snel op in. En voor de monitoring schakelt DGMR Sensornet in die met geluidsopnames en camerabeelden geluid en trillingen in kaart brengt.

Onze adviesdiensten

Wilt u weten op welke gebieden we u allemaal kunnen ondersteunen? Kijk bij onze adviesdiensten naar de expertise die u kunt inzetten om uw project tot een succes te maken.

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.

  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.