DGMR/Actueel en kennis/Nieuws/Presentaties DGMR tijdens Europees SFPE-congres Brandveiligheid

Presentaties DGMR tijdens Europees SFPE-congres Brandveiligheid

Op 29 en 30 maart 2023 ontmoeten Europese experts brandveiligheid elkaar in Berlijn. Daar vindt het SFPE European Conference & Expo on Fire Safety Engineering plaats. Aan deze kennisuitwisseling dragen collega’s Paul Hoondert en Danielle van den Bos bij met een presentatie.

English below

DGMR levert bijdrage tijdens SFPE 2023

Kennis uitwisselen

Geregeld organiseert de SFPE een Europese conferentie voor specialisten op het gebied van brandveiligheid. De deelnemers worden daar bijgepraat over ontwikkelingen en wisselen kennis uit om elkaar te inspireren. Collega Paul Hoondert staat in zijn presentatie stil bij de vlamlengtes in een gevelspouw. In de bouwregelgeving is brandverspreiding via deze spouw niet goed opgenomen. Tijdens grootschalige geveltesten zijn langere vlammen geobserveerd in een gevelspouw ten opzichte van vlammen over een buitenoppervlak.

Collega Daniëlle van den Bos geeft een posterpresentatie, waarbij zij pleit voor het reduceren van variabelen in de berekeningen voor de opvang- en doorstroomcapaciteit van vluchtroutes. De noodzaak om deze variabelen te reduceren blijkt in de praktijk erg groot. Het hoe en waarom, en de methode uit andere landen worden hierin meegenomen.

DGMR levert een actieve bijdrage aan de SFPE. Collega Peter van de Leur is voorzitter van de Benelux-afdeling van het wereldwijde netwerk van de vereniging. Vanuit deze rol is hij betrokken bij de internationale ontwikkelingen op het gebied van brandveiligheid.

On March 29 and 30, 2023, European fire safety experts will meet in Berlin. There, the SFPE European Conference & Expo on Fire Safety Engineering will take place. To this knowledge exchange, colleagues Paul Hoondert and Danielle van den Bos will contribute with a presentation.

Exchanging knowledge

The SFPE regularly organizes a European conference for specialists in the field of fire safety. There, participants are updated on developments and exchange knowledge to inspire each other. In his presentation, colleague Paul Hoondert focuses on flame lengths in a facade cavity. In building regulations, fire spread through this cavity is not properly included. During large-scale facade tests, longer flames have been observed in a facade cavity compared to flames over an exterior surface.

Colleague Daniëlle van den Bos gives a poster presentation, arguing for reducing variables in the calculations for the containment and flow capacity of escape routes. The need to reduce these variables appears to be very great in practice. The how and why, and methods from other countries are included.

DGMR is making an active contribution to the SFPE. Colleague Peter van de Leur chairs the Benelux section of the association’s global network. From this role, he is involved in international developments in the field of fire safety.

Onze adviseurs

Paul Hoondert, projectleider Brandveiligheid bij DGMR

Paul Hoondert

Adviseur Brandveiligheid

Daniëlle van den Bos

Adviseur Brandveiligheid

Peter van de Leur

Adviseur brandveiligheid

Brandveiligheid

brandveiligheid explosieveiligheid DGMR

De ingenieurs en adviseurs van DGMR maken gebruik van de meeste actuele inzichten in (integrale) brandveiligheid. Ze zorgen ervoor dat u gebouwen en kantoren kunt bouwen en gebruiken zoals u dat wenst, zo nodig met advies dat buiten de gebaande paden gaat.

brandveiligheid explosieveiligheid DGMR

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.