DGMR/Actueel en kennis/Nieuws/3x geluidsonderzoek voor Honderdland

3x geluidsonderzoek voor Honderdland

Het industrieterrein Honderdland fase 2 in de gemeente Westland is verdeeld in kavels en ligt klaar om nieuwe bedrijven een plek te geven. Onlangs voerde DGMR in samenwerking met projectontwikkelaar Triple Group akoestische onderzoeken uit voor drie bedrijven.

Foto: honderdland.nl

Hoeveelheid geluid

Eerder heeft DGMR het geluidonderzoek voor het bestemmingsplan uitgevoerd en de geluidruimteregeling voor dit terrein uitgedacht. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat het geluid van het industrielawaai dat met het plan mogelijk wordt gemaakt niet leidt tot een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Het oude kassengebied kent nu zo’n veertig kavels, waarbij voor elke kavel in de geluidruimteregeling is vastgelegd hoeveel geluid deze mag produceren. De (veelal agro-logistieke) bedrijven kunnen hun plannen gaan verwezenlijken op het Westlandse industrieterrein Honderdland fase 2, zij moeten de ontwerptekeningen van hun nieuwbouw én hun businessplan laten zien.

Dit vormt de basis om te bepalen hoeveel geluid het bedrijf gaat produceren. Vanwege de koeling op het dak en bijvoorbeeld de hoeveelheid auto’s en vrachtwagens die af en aan rijden. DGMR brengt op basis van prognoses het geluid in kaart en de Omgevingsdienst Haaglanden toetst dit aan de geluidruimteregeling.

 

Onze adviseurs

Edward Vermaas - DGMR

Edward Vermaas

Senior adviseur Industrie, Verkeer en Milieu

Onze adviesdiensten

Wilt u weten op welke gebieden we u allemaal kunnen ondersteunen? Kijk bij onze adviesdiensten naar de expertise die u kunt inzetten om uw project tot een succes te maken.

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.