DGMR/Industrie

Industrie

Risicoanalyse voor industriële veiligheid in de haven van Amsterdam

Oplossingen en kansen voor industrie en omgeving

Bedrijven zijn de motor van de economie. En iedereen heeft baat bij een goed functionerende industrie. Logisch dat bedrijven duurzaamheid, veiligheid en gezondheid serieus nemen. Ze stellen zelf kaders, net als de omgeving, de wetgeving en de lokale overheid. De kunst is balans te vinden tussen ondernemen en de impact ervan op de omgeving.

Risicoanalyse en onderzoek

De ingenieurs en adviseurs van DGMR kennen bedrijven van binnenuit én zijn uitstekend op de hoogte van de specifieke wet- en regelgeving. Onze kracht is deze kennis te vertalen naar oplossingen en kansen voor uw bedrijf en de omgeving. We maken gezamenlijk de kansen en bedreigingen van uw ambities inzichtelijk. We voeren een risicoanalyse (QRA) uit voor uw industriële veiligheid. We doen praktijkgericht onderzoek naar geluid, geur, luchtkwaliteit, stikstofdepositie, lichthinder, trillingen en brandveiligheid. En we begeleiden u bij uw vergunningsaanvraag.

Maak kennis met ons ingenieursbureau

Medewerkers DGMR 2023

Onze 220 ingenieurs en adviseurs willen de beste in hun vak zijn. We gaan niet de gebaande paden, maar zoeken de grenzen van mogelijkheden op. We vertellen u graag wat we voor u kunnen betekenen.

Medewerkers DGMR 2023

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.