DGMR/Industrie

Industrie

Industrie: oplossingen in de haven van Amsterdam

Oplossingen en kansen voor bedrijf en omgeving

Bedrijven zijn de motor van de economie. En iedereen heeft baat bij een goed functionerende industrie. Logisch dat bedrijven duurzaamheid, veiligheid en gezondheid serieus nemen. Ze stellen zelf kaders, net als de omgeving, de wetgeving en de lokale overheid. De kunst is balans te vinden tussen ondernemen en de impact ervan op de omgeving.

Kennis en kunde

De adviseurs van DGMR kennen bedrijven van binnenuit én zijn uitstekend op de hoogte van de specifieke wet- en regelgeving. Onze kracht is deze kennis te vertalen naar oplossingen en kansen voor uw bedrijf en de omgeving. We maken gezamenlijk de kansen en bedreigingen van uw ambities inzichtelijk. We voeren risicoanalyses uit voor industriële veiligheid. We doen praktijkgericht onderzoek naar geluid, geur, luchtkwaliteit, lichthinder, trillingen en brandveiligheid. En we begeleiden u bij uw vergunningsaanvraag.

Maak kennis met ons

Onze 200 experts willen de beste in hun vak zijn. We gaan niet de gebaande paden, maar zoeken de grenzen van mogelijkheden op. We vertellen u graag wat we voor u kunnen betekenen.

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.

  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.