DGMR/Adviseurs/Ralph Boekholtz

Ralph Boekholtz

Adviseur brandveiligheid
"Ralphs motto is: ’Niets is onmogelijk’. Regelgeving biedt een oplossingsrichting, op basis van gelijkwaardigheid kan in principe alles."
Ralph Boekholtz - DGMR

Ralphs werkbeleving

“Brandveiligheid wordt in mijn optiek vaak gezien als een formaliteit en een lastige hobbel die moet worden genomen. Het tegendeel is waar. Brandveiligheidsvoorzieningen zijn namelijk perfect te combineren met voorzieningen voor beveiliging of dagelijks gebruik. Bijvoorbeeld trappen in een atrium: voor de architect vaak een must voor de routing door het gebouw, voor brandveiligheid een handige toevoeging aan het ontruimingsconcept!

Het oplossen van ’onmogelijke’ vraagstukken, vaak voortkomend uit een wens van de klant of gebruiker, daagt mij elke dag weer uit. Het realiseren van een gelijkwaardig veiligheidsniveau is voor elk gebouw anders. De belangen en afwegingen van de betrokken partijen spelen hierin een grote rol en zorgen ervoor dat een ogenschijnlijk vergelijkbare vraag, tóch vaak leidt tot heel verschillende voorzieningen om een zelfde gelijkwaardig veiligheidsniveau te realiseren. Een sterke eigenschap is dan ook dat ik zeer klantgericht ben, maar mijn principes nooit verloochen.”

Wat Ralph bezig houdt

“Gezamenlijk realiseren we de mooiste projecten. Ik ben van mening dat begrip en inlevingsvermogen daarvoor noodzakelijk zijn. Een duurzame relatie zorgt ervoor dat ik de principes, normen en waarden van mijn klanten steeds beter leer kennen, en dat zij op hun beurt begrijpen waarom iets soms simpelweg ‘moet’. Natuurlijk moet goed en gedegen werk geleverd worden, maar de basis is vertrouwen in en op elkaar.”

Ralph denkt mee over

  • Onmogelijke situaties mogelijk maken. Het zoeken naar maatwerkoplossingen voor ‘onmogelijke’ brandveiligheidsvraagstukken leidt het beste resultaat voor de klant.
  • Belangen betrokken partijen afwegen. Tegenstrijdige belangen leiden vaak tot wensen die haaks op elkaar staan. Bijvoorbeeld open karakter versus beveiliging, of veiligheid versus kosten. Het ideaal van de betrokkenen vertoont verrassend vaak overeenkomsten.
  • Veilig vluchten. Of het nou nieuwbouw, bestaande bouw of verbouw betreft, op veilig vluchten kan niet worden afgedongen.
  • Multifunctionele gebouwen. Het integreren van (brand)veiligheidsaspecten in het gebouw, afgestemd op het gebruik, zodat in de praktijk deze voorzieningen gecombineerd kunnen worden met de voorzieningen voor dagelijks gebruik, of anders nauwelijks zichtbaar zijn.

Stel uw vraag aan Ralph!

Vul het formulier in!


  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.