DGMR/Medewerkers/Michiel Fukkink

Michiel Fukkink

Adviseur Brandveiligheid

Michiels werkbeleving

“Al sinds mijn studie heb ik interesse in de bouwregelgeving: wat wordt er bedoeld met een bepaald artikel en wat zijn mijn alternatieven. In de tijd dat ik werkzaam was op een architectenbureau merkte ik dat eisen aan brandveiligheid invloed hebben op een ontwerp. Met die werkervaring bekijk ik bij DGMR vraagstukken vanuit een breed perspectief. Daardoor ben ik in staat goed mee te denken met ontwerpers, opdrachtgevers, maar ook over de uitvoering.

Ik stem vraagstukken af met onze experts in brandveiligheid, maar ook met experts van andere disciplines binnen DGMR. Het liefst blijf ik betrokken bij vrijwel het gehele ontwerp- en realisatieproces. Ik vind het belangrijk dat ons bedachte brandveiligheidsconcept maakbaar is en past binnen de ontwerpvisie.”

Wat Michiel bezig houdt

“Elk gebouw is anders, elk advies is dus anders. Niet elk advies past binnen de kaders van de bouwregelgeving. Van belang is om het doel van een voorschrift te achterhalen en te vertalen naar een toepassing die past binnen het ontwerp en het uiteindelijke gebruik van een gebouw. In een aantal gevallen is afwijken van een voorschrift de beste uitweg. Maatwerk dus, daar ben ik mee bezig.

De meeste voldoening haal ik uit advieswerk dat speciaal op de wensen van de klant is afgestemd. Waarbij veiligheid niet uit het oog wordt verloren en waarachter iedere betrokkene kan staan (opdrachtgever, gebruiker, bouwer, maar ook het bevoegd gezag).”

Michiel denkt mee over

  • Integrale afstemming van brandveiligheid in een ontwerp, waarbij de ontwerpvisie zo min mogelijk aangetast wordt.
  • Oplossingen bedenken die maakbaar zijn.
  • De maakbaarheid van brandveiligheidsconcepten, van concept tot in de bouwkundige details.
  • Naast het realiseren van een brandveilig gebouw is het brandveilig gebruik in de gebruiksfase minstens zo belangrijk. Ook daarmee houd ik rekening bij het maken van een concept.

Stel uw vraag aan Michiel!

Vul het formulier in!

  • Hidden

  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.