DGMR/Medewerkers/Kevin Lenting

Kevin Lenting

Adviseur Bouw- en geveltechniek en Beveiliging
"Kevin zorgt dat praktisch maakbare oplossingen worden bedacht binnen de gestelde theoretische kaders."
Kevin Lenting - DGMR

Kevins werkbeleving

“In mijn werk maak ik gebruik van mijn veelzijdigheid als adviseur. Zo bedenk ik beveiligingsconcepten en integreer daarin ook oplossingen die volgen uit andere vakdisciplines, zoals brandveiligheid, bouwfysica en geveltechniek. Bij een groot aantal projecten ben ik van ontwerp tot exploitatie betrokken. Die ervaring stelt me in staat om tijdig risico’s te signaleren en te anticiperen op zaken die normaliter pas in een latere fase in beeld komen. De praktische maakbaarheid van theoretische oplossingen wordt daarmee geborgd.

Die praktische maakbaarheid staat ook centraal bij bouwtechnische vraagstukken waarmee ik mij bezighoud. Of het nu gaat om algemene bouwtechnische vraagstukken. Of om het bedenken of beoordelen van allerlei bouwkundige scheidingsconstructies, vanuit het oogpunt van brandveiligheid, inbraakwerendheid, lucht- en waterdichtheid en geluidswering.”

Wat Kevin bezig houdt

“Ik voel mij thuis in complexe projecten die van mij vragen om buiten de gebaande paden te gaan. Pionieren vind ik leuk. En het bedenken van oplossingen die helpen de wensen van mijn opdrachtgever te realiseren en de visie van de architect te verwezenlijken, geven mij energie. Binnen ontwerp- en bouwteams werk ik daarom intensief samen met andere partijen aan de uitdaging om harde technische elementen subtiel te integreren in het totale bouwplan.”

Kevin denkt mee over

  • Ontwikkeling van integrale beveiligingsconcepten (safety & security).
  • Samenbrengen van disciplines en integreren van oplossingen in complexe projecten.
  • Oog voor de praktische maakbaarheid van oplossingen bij de vertaling van PvE naar ontwerp en uitvoering.
  • Het oplossen van bouwtechnische vraagstukken, zowel op hoofdlijnen als tot in de kleinste details.

Stel uw vraag aan Kevin!

Vul het formulier in!

  • Hidden

  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.