DGMR/Medewerkers/Herman Jager

Herman Jager

Specialist Milieu

Wat mij in mijn werk motiveert

Ruimtelijke ontwikkelingen vind ik interessant vanwege de vele invloeden en partijen die bij de totstandkoming van een plan betrokken zijn. Daarnaast heb ik interesse voor verschillende milieuaspecten, zoals geluid en luchtkwaliteit. Deze combinatie zorgt ervoor dat ik het uitdagend vind te onderzoeken hoe een plan binnen de randvoorwaarden gerealiseerd kan worden en dit vervolgens te delen met alle betrokken partijen. Uiteindelijk vind ik het belangrijk dat ik, op basis van de wensen van de opdrachtgever,  kan adviseren hoe een optimaal woon- en leefklimaat voor de gebruikers kan worden gerealiseerd.

Ik weet veel over

  • Akoestische onderzoeken ruimtelijke plannen
  • Stikstofdepositie
  • Luchtkwaliteit
  • Geluid wegverkeer

Stel uw vraag aan Herman!

Vul het formulier in!

  • Hidden

  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.