DGMR/Medewerkers/Gert-Jan Wesenbeek

Gert-Jan Wesenbeek

Adviseur bouwfysica en installaties
"Gert-Jan is een ervaren innovatieve adviseur die zowel technisch inhoudelijk als procestechnisch weet waar hij het over heeft."

Gert-Jan’s werkbeleving

“Ik zit al bijna 25 jaar in het vak en sinds 2016 bij DGMR. Mijn ervaring heb ik als eerste opgedaan als engineer/projectleider bij een installateur en aansluitend bij een installatie-adviesbureau als projectmanager/adviseur. De marktsegmenten waarin ik geopereerd heb, waren met name utiliteit, woningbouw, onderwijs en lichte industrie. Bij het laatste segment heeft zich dit niet enkel tot gebouwgebonden installaties beperkt, maar ook de procesgebonden installaties heb ik ontworpen en mede gerealiseerd.

In mijn huidige functie als senior adviseur ben ik verantwoordelijk voor grote, complexe en integrale adviesprojecten, waarbij DGMR vanuit verschillende disciplines adviseert.

Belangrijk bij het uitbrengen van advies vind ik dat het projectbelang voorop staat en de gebruiker nooit uit het oog verloren mag worden. Essentieel hierin is een disciplineoverstijgende samenwerking binnen het ontwerpteam. We delen kennis en bespreken ideeën direct aan de ontwerptafel, zodat er een hoogwaardig advies tot stand komt.”

Wat Gert-Jan bezig houdt

“Ik ben een nuchter persoon die van complexe uitdagingen houdt, zonder daarbij de realiteit uit het oog te verliezen. ‘Luchtkastelen ontwerpen’ is leuk, maar ze worden nooit gerealiseerd! Daarnaast vind ik het belangrijk dat iedereen in zijn waarde gelaten wordt en ook respect verdient. In dat kader blijf ik het ook essentieel vinden om tijdens de uitvoering betrokken te blijven, al dan niet als borging van het ontwerp. Alle ervaring die je tijdens de realisatie op doet, kun je immers weer inzetten in het volgende project tijdens de ontwerpfase.

In de afgelopen jaren ben ik frequent betrokken geweest in selectie-/gunningsprocedures, waarbij het ‘spel’ tussen opdrachtgever/opdrachtnemer mij bijzonder interesseert. Enerzijds vanwege de (commerciële) belangen en anderzijds vanwege het proces. Ik hoop in de komende jaren deze opgedane kennis in te kunnen zetten en verder uit te breiden.”

Gert-Jan denkt mee over

  • Integrale ontwerpoplossingen op het gebied van architectuur, (innovatieve) technieken en duurzaamheid.
  • Het participeren in UAV-gc contracten zowel aan opdrachtgever- (Vraagspecificatie/Toetsing & Acceptatie) als opdrachtnemer-zijde.
  • Ondersteuning in prijsvragen/selecties/aanbestedingen om op conceptueel niveau bouwfysica/duurzaamheid/installaties te integreren in de ontwerpvisie.
  • Probleemanalyses/second opinions bij klimaat/comfortproblemen.

 

Stel uw vraag aan Gert-Jan!

Vul het formulier in!

  • Hidden

  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.