Bij het veranderen van de activiteiten van een bedrijf, of bij een plansituatie die invloed heeft op de emissie van stikstof, is het verplicht het effect hiervan op Natura 2000-gebieden te onderzoeken. Bijvoorbeeld wanneer verkeersbewegingen of de productie van een bedrijf verandert, of bij de realisatie van een nieuwbouwplan. Wij stellen graag een onderzoek stikstofdepositie op, voor de onderbouwing van uw procedure voor vergunningen, meldingen en bestemmingsplannen.

De basis voor dit onderzoek is een berekening die met AERIUS-calculator wordt gemaakt. Met deze berekening maken wij inzichtelijk welke stikstofdepositie ontstaat op de Natura 2000-gebieden in de omgeving. Als uit de berekening volgt dat uw plan of bedrijf een significant effect op een Natura 2000-gebied veroorzaakt, adviseren wij u over de mogelijke maatregelen voor het reduceren van stikstofemissie. Ook helpen wij u bij andere mogelijkheden om toestemming te verkrijgen, zoals intern of extern salderen, vrijstelling voor de bouwfase, of ecologisch onderzoek (zoals een passende beoordeling). Ook geven we graag advies over het verkrijgen van stikstofruimte via een stikstofbank, zoals de microdepositiebank, doelenbank of het Stikstofregistratiesysteem (SSRS).

De ontwikkelingen over de berekening en beoordeling van stikstofdepositie volgen elkaar snel op. Wij zijn en blijven goed op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en de laatste jurisprudentie, zodat wij u optimaal kunnen helpen met het verkrijgen van de benodigde toestemming.

Test