Woongebied ontwikkelen

De tijd dat nieuwe woonwijken in de polder werden uitgedacht en ontwikkeld ligt achter ons. De grote uitbreidingslocaties uit de VINEX-periode zijn bijna afgebouwd. En de verwachting is dat in de nabije toekomst er geen nieuwe grootschalige woningbouwontwikkelingen bijkomen.
 

Inpassen en meten

Dat betekent: voor de bouw van nieuwe woningen in bestaand stedelijk gebied is het passen en meten. En laat dat net ons vak zijn: passen en dat meten.

Milieusituatie

Onze adviseurs zijn betrokken bij een breed scala aan ontwikkelplannen in opdracht van private ontwikkelaars en gemeenten. Wij brengen de milieusituatie in beeld, herkennen potentiële knelpunten en zijn in staat om passende oplossingen te bedenken. Wij ondersteunen met onze advisering uw afwegings-keuzeproces.

Bestemmingsplannen

Wij vertalen vervolgens de keuzes die u maakt in de bestemmingsplannen.

 

Gerelateerde informatie

 
woongebied ontwikkelen | DGMR