Werkgebied ontwikkelen

De bloeiende economie stimuleert de vraag naar nieuwe bedrijfsruimte en bedrijventerreinen. Gemeenten maken daarom plannen voor nieuwe bedrijventerreinen, knappen bestaande terreinen op en passen deze aan de eisen van de huidige tijd aan.
 

Milieuruimte voor bedrijven

Wij helpen u met het op orde brengen van de milieu-informatie van bestaande bedrijventerreinen en denken mee met het vertalen van de milieuruimte voor bedrijven naar de toekomstplannen voor het gehele terrein. Dit doen we onder meer in de vorm van de planregelingen voor bijvoorbeeld de milieu-aspecten geluid, geur en externe veiligheid. Onze adviseurs helpen u ook in de dialoog met de buurt: de betrokken en wellicht verontruste bewoners in de directe omgeving.

Milieubelasting voor de omgeving

Voor nieuwe gebieden spelen dezelfde vragen: hoe vertaal je de gewenste milieuruimte voor bedrijven naar de milieubelasting van de omgeving. Ook hier helpen onze adviseurs u met de analyses en de vertaling naar een concreet plan.

 

Gerelateerde informatie

 
werkgebied ontwikkelen | DGMR