We moeten zuinig zijn op de kwaliteit van onze lucht. DGMR heeft ruime ervaring met het uitvoeren van onderzoek naar de luchtkwaliteit voor zowel infrastructurele projecten, milieuvergunningtrajecten voor bedrijven als bestemmingsplanprocedures. De adviseurs van DGMR denken verder dan alleen het berekenen van de concentraties. We zetten software in en kunnen het effect van maatregelen op de luchtkwaliteit berekenen en beoordelen.

Uiteraard zijn we op de hoogte van de laatste stand van zaken binnen de wetgeving en de jurisprudentie. Ook coördineren en verzorgen we aanvullend onderzoek op de gerelateerde milieuwerkvelden, zoals geluid, trillingen, externe veiligheid, brandveiligheid, geur, stikstofdepositie en stof, en kunnen we een opgestelde (ontwerp)beschikking kritisch doornemen.

Test