Woonzorgcentrum Scheldekwartier

De uitdaging

Steeds vaker wordt een oud pand nieuw leven ingeblazen. Zo is ook de kolossale plaatwerkerij van de Scheldewerf in Vlissingen getransformeerd tot een modern woonzorgcentrum. Het oude bedrijfspand aan de Schelde bestaat nu uit 55 woningen, 6 woongroepen met elk 8 woonruimten, 54 aanleunwoningen, een restaurant, cursusruimten, kapsalon en een eigen theater- en bioscoopzaal. Maar hoe zorg je ervoor dat je veiligheid en comfort biedt in een omgeving met zoveel verschillende functies? Opdrachtgever WVO zorg en Architect atelier PRO werkten op detailniveau samen met DGMR om de bewoners de beste beleving te bieden.

De oplossing

Het vernieuwde pand bestaat uit twee delen: de oude loods met zijn karakteristieke uitstraling en een nieuwbouwgedeelte. Voornamelijk voor het oude gedeelte was het voor het ontwerpteam goed uitzoeken welke delen van het gebouw konden blijven en welke delen verwijderd moesten worden. Ook heeft DGMR ondersteund in het aanvragen van het toetsingskader bouwbesluit waarbij een keuze gemaakt moest worden om te focussen op wonen of zorg. Met het comfort van de toekomstige bewoner is er besloten voor het beste van beide werelden, waardoor de beste opties voor beide brandveiligheid en bouwfysica toegepast konden worden door bijvoorbeeld geluidsisolatie af te stemmen op specifiek gebruik.

Een interessante uitdaging was het willen behouden van de staalconstructies binnen. Hiervoor heeft DGMR veel tijd en zorg besteed aan de detaillering om koudebruggen te voorkomen, zodat een comfortabel verblijfsklimaat aanwezig is en er geen condensatie en schimmelvorming ontstaat. Ook is DGMR bezig geweest met het maken van detailberekeningen voor de HSB-elementen die de thermische isolatie waarborgen.

Naast het comfort die het pand biedt, is het ook veilig. In het pand zijn gesloten afdelingen aanwezig, waardoor het belangrijk wordt om beveiliging en brandveiligheid goed op elkaar te laten inspelen. DGMR zocht uit hoe veilig vluchten nog steeds mogelijk blijft en adviseerde over passende maatregelen.

De meerwaarde

De nauwe samenwerking van DGMR met de architect en opdrachtgever heeft het mogelijk gemaakt om een oud, vervallen pand een nieuwe bestemming te geven als modern en comfortabel zorggebouw. Door DGMR’s expertise en het vermogen situaties vanuit verschillende ooghoeken te bekijken is het mogelijk geweest om zoveel mogelijk karakteristieke onderdelen vanuit het oude pand te behouden en te zorgen dat de brandveiligheid gewaarborgd is. Hierdoor zullen de nieuwe bewoners van het Scheldehof verwelkomd worden in een ruimtelijk en huiselijk zorgcontinuüm waar ze kunnen blijven wonen, ook als de behoefte aan zorg toeneemt.

Woonzorgcentrum Scheldekwartier | DGMR
Woonzorgcentrum Scheldekwartier | DGMR