NEN6069:2016 van kracht?

woensdag, 03 januari 2018

De NEN6069:2016 is sinds 1 januari 2018 onderdeel van het Bouwbesluit, via de ministeriële regeling Bouwbesluit. Zondermeer toepassen van deze normversie is echter te kort door de bocht. 

Als lid van de normcommissie Brandproeven kent DGMR de discussie die vooraf ging aan aan de totstandkoming van de NEN6069:2016. Deze norm geeft methoden voor de beproeving van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten. In de 2016-versie zijn daaraan criteria voor gevels toegevoegd. Direct helder is de regelgeving echter niet.

'Sterkte bij brand'

Ja, NEN6069:2016 vervangt NEN6069:2011 en is dus de nieuwe norm om vanaf 1 januari 2018 toe te passen met een overgangsperiode tot 2021. Het Bouwbesluit zegt echter alleen iets over 'sterkte bij brand' vanwege een dragende gevel. Voor een niet-dragende gevel verwijst het Bouwbesluit echter naar NEN6068:2016. En deze norm verwijst naar de oude norm NEN6069:2011. Oftewel, de nieuwe norm gaat nu deels op. 

Afhankelijk van de situatie

Het is dus goed opletten bij de toetsing op het Bouwbesluit. Wie een nieuw gebouw met een niet-dragende gevel wil ontwikkelen, moet zich afvragen welke norm hij wil hanteren. Voorsorteren op de nieuwe norm is wellicht handig, maar dat hangt van de situatie af. Onze adviseurs helpen u graag verder.

 

NEN6069:2016, brand en geveltechniek | DGMR