Verkeer en milieu

De moderne burger is voortdurend onderweg. Over wegen, spoorlijnen, via het water en door de lucht. Helaas is de overlast die dat voortdurende reizen met zich meebrengt al net zo vanzelfsprekend. Overlast door een continue geluid- en trillingshinder, de productie van uitlaatgassen en externe veiligheidsrisico's. Maar hoe beperken we die overlast en risico's? Bij DGMR zijn we dagelijks bezig met het beantwoorden van deze vraag.

Eerst onderzoeken, dan adviseren

Akoestisch onderzoek en onderzoek naar lucht en veiligheid behoren tot de kerntaken van onze verkeersspecialisten. Onderzoek dat wordt uitgevoerd bij het realiseren en reconstrueren van nieuwe infrastructuur, maar ook bij nieuwbouw van woningen en andere projecten. Vervolgens wordt een advies uitgebracht over de mogelijkheden om hinder te beperken. Bij DGMR zijn we hierbij altijd op zoek naar de juiste balans tussen kosten en resultaat. Hierbij spelen stedenbouwkundige, landschappelijke en veiligheidsaspecten een rol.

Meer kennis, minder overlast

Een van de manieren om de geluidshinder binnen aanvaardbare grenzen te houden, is het toepassen van stille wegdekken. Ook op dit specifieke gebied beschikken we over veel kennis. Zo hebben we in samenwerking met anderen innovatieve wegdekken gerealiseerd met hoge geluidsreducties. Verder beschikken we over een speciale meetaanhangwagen, ontwikkeld voor het uitvoeren van metingen op alle soorten wegen. Voor geluidsschermen hebben we rekenmodellen gemaakt voor complexe ontwerpen, zodat de schermen op esthetische wijze kunnen worden ingepast in de omgeving.

Hiermee laat DGMR zien dat er méér kan: prettiger wonen en werken, met minder overlast.

Download de folder over verkeer en milieu

Naar de overzichtspagina industrie en milieu

Naar de overzichtspagina disciplines

Contact met onze adviseurs voor verkeer

Verkeer en milieu