Meer Stenden University

vrijdag, 10 november 2017

Na de uitbreiding van het gebouw heeft Stenden University dankzij DGMR een nieuw brandveiligheidconcept en sterk verbeterde vluchtstromen. 

Het bestaande gebouw van Stenden University is uitgebreid met een nieuwe, moderne entree, onderwijsruimten en een collegezaal. Door de nieuwbouw tegen het oude gebouw aan te plaatsen, werd de bestaande buitengevel een scheidingswand. Wat de gevolgen hiervan voor de brandveiligheid waren, bracht DGMR met een variantenstudie in kaart.

Varianten

In het bestaande gebouw was gedeeltelijk een sprinklerinstallatie aanwezig. De hamvraag was: deze installatie uitbreiden of het nieuwe gedeelte bouwkundig compartimenteren? Ook het toepassen van een installatie voor rookwarmteafvoer (RWA) was één van de varianten.

Sprinklernet

Het open ontwerp van BRTA Architecten, met daarin een groot open atrium met veel glas, was reden om de bestaande sprinklerinstallatie uit te breiden. Door ook bestaande ongesprinklerde delen te voorzien van een sprinklernet, konden de brandwerendheidseisen van de bestaande buitengevel flink gereduceerd worden. Ingenieursbureau Linssen werkte de sprinkler- en overige installaties uit.

Vluchtstromen

Om een veilige vluchtweg voor de gebruikers van het gebouw te creëren, modelleerde DGMR de vluchtstromen. In de berekeningen werd ook de nieuwe collegezaal meegenomen. Door de grillige plattegrond van het uitgebreide gebouw ontstond een veelvoud aan ontruimingsscenario's. Op basis van onze rekenmodellen definieerden we de benodigde afmetingen van trappen, bordessen en deuren. Ze waren uitgangspunt voor het ontwerp van de architect.

 

Atrium Stenden University Leeuwarden | DGMR
Nieuwe entree Stenden University Leeuwarden | DGMR