Kennistafel Trilling en Geluid

maandag, 09 oktober 2017

Collega's Hans J.A. van Leeuwen en Reinoud Fennema leveren op 2 november a.s. een bijdrage aan de ETS Spoor-bijeenkomst over trilling en geluid. 

Diverse vakspecialisten schetsen aan de hand van bestaande cases de probleemstellingen en oplossingen. Ook komen de laatste innovaties aan bod. DGMR-adviseurs Van Leeuwen en Fennema richten zich op verantwoord onderzoek naar de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving nabij spoorbanen. 

Steeds meer aandacht

Aan de ene kant vindt een transitie naar meer spoorwegtransport plaats. Verbeteringen van de leefomgeving krijgt aan de andere kant steeds meer aandacht. Op het snijvlak ligt de mogelijke hinder door geluid en trillingen. Voor geluid via de lucht is het nodige in gang gezet. Voor voelbare trillingen en laagfrequent contactgeluid overgedragen door trillingen via de bodem is steeds meer aandacht.

Statisch verantwoord meten

Goed onderzoek begint bij het meten en vastleggen van geluid en trillingen. Goede data-acquisitie in zowel tijds- als frequentiedomein is essentieel. En dit inclusief alle bijkomende parameters zoals trein- en spoorconstructie en -conditie, bodemsamenstelling, gebouwconstructie en meteorologie. Alleen statisch verantwoord meten biedt een basis om maatregelen te treffen, concreet en als assetmanagement.

De bijeenkomst van ETS Spoor vindt op 2 november 2017 plaats op het nieuwe RailCenter in Amersfoort. Het Share & Connect is exclusief voor genodigden. Kijk voor meer informatie op ETS Spoor.

 

ETS Spoor kennistafel trilling en geluid | DGMR