Infrastructuur

Verbindingen zijn cruciaal in Nederland. Netwerken van wegen, water en spoorrails vormen een infrastructuur die zorgt voor mobiliteit, bereikbaarheid en welvaart. De uitdaging zit in het ontwikkelen en in stand houden van deze verbindingen. Hoe kan dit duurzaam? En wat betekent dit voor de kwaliteit van de leefomgeving? 
 

Balans tussen kosten en resultaat

Onze adviseurs zetten al hun creativiteit in om te komen tot de meest verantwoorde oplossingen voor duurzaamheid, milieu en planologie. We kennen de wetgeving met de procedures. Daarnaast hebben aannemers, overheden en wegbeheerders voor het realiseren en reconstrueren van infrastructuur inzicht nodig in geluid, trillingen, lucht en veiligheid om te komen tot een optimaal ontwerp. Alleen gedegen onderzoek maakt de impact zichtbaar op het ontwerp, de realisatie en het gebruik. Onze adviseurs kennen de mogelijkheden en vinden de balans tussen kosten en resultaat.

Verbindingen

Of het nu gaat over stille wegdekken of complexe ontwerpen DGMR begeleidt de inpassing ervan in de omgeving. Altijd spelen stedenbouwkundige en landschappelijke aspecten een rol. Onze oplossingen zorgen voor verbindingen die leiden tot een prettige omgeving om te wonen, te werken of te recreëren.


Gerelateerde informatie

 
Infrastructuur | DGMR