Geluidbeleid voor evenementen in Amsterdam

donderdag, 27 juli 2017

Toename aantal evenementen

In Nederland is een duidelijke trend waar te nemen in een toename van evenementen zoals festivals, concerten en dorpsfeesten. Ook het aantal kleinschalige evenementen neemt toe. Deze evenementen zorgen voor een omgeving die bruist. Het maakt een stad of dorp aantrekkelijk voor bezoekers, en verbindt bewoners. Een ander effect hiervan is dat er vanuit omwonenden steeds meer weerstand ontstaat: evenementen veroorzaken geluidoverlast. Hoe ga je hier mee om als gemeente?

Geen beoordelingskader voor evenementengeluid

Nederland kent geen duidelijk beoordelingskader voor evenementengeluid. Iedere gemeente is zelf bevoegd lokaal beleid op te stellen. Soms is dit tegenstrijdig met een ander belang, namelijk: hoe maak je de stad/het dorp aantrekkelijk voor economische activiteiten? En hoe hou je stad levendig voor bewoners en bezoekers van buiten? Met een (geluid)beleid heeft een gemeente duidelijke kaders in handen voor zowel organisatoren van evenementen als omwonenden.

Gemeente Amsterdam ontwikkelt nieuw geluidbeleid voor evenementen

De gemeente Amsterdam heeft het voortouw genomen door een nieuw beleid te ontwikkelen. Naast het toenemend aantal toeristen dat de stad (voor vooral cultuur) bezoekt, is er ook een tendens dat bezoekers van buiten Amsterdam grote evenementen bezoeken. Voorbeelden hiervan zijn Koningsdag, Gaypride en Amsterdam Light Festival. Ook vinden steeds meer evenementen plaats in andere delen van de stad zoals in parken en natuurgebieden. Door deze toename botsen de belangen van bezoekers en bewoners. Na een uitgebreid onderzoek heeft de gemeente Amsterdam een nieuw geluidbeleid voor evenementen opgesteld. Het beleid ligt inmiddels ter inzage. Hierin is onder andere het volgende opgenomen:

  • De geluidsnorm is maximaal 85 dB(C) op de gevel.
  • Voor expliciet de Gaypride en Koningsdag is de norm 95 dB(C) op de gevel.
  • Voor 21 evenementenlocaties is op basis van locatieonderzoek een maximaal aantal dagen per jaar vastgesteld voor evenementen.
  • Het aantal geluidbelastende evenementen wordt voor de overige locaties gemaximeerd op 3 per jaar per locatie in de stad.
  • Organisatoren zijn verplicht vooraf een geluidplan of akoestisch onderzoek in te dienen waarin ze onderbouwen dat ze niet meer geluid produceren dan op basis van het beleid is toegestaan. 

Radicale koerswijziging of …

DGMR adviseert verschillende gemeenten over de geluidproblematiek bij evenementen. Wij bekeken de gepubliceerde stukken met belangstelling. Onze conclusie is dat het beleid van de gemeente Amsterdam voldoet aan de jurisprudentie van de laatste jaren. Het zorgt echter nog niet voor een radicale koerswijziging. Onze verwachting is dat het nieuwe beleid de grote verschillen tussen de beleving van festivalbezoekers en omwonenden nog niet oplost.

De geluidsnorm gaat nog steeds uit van het borgen van een binnenniveau van 50 dB(A), waarmee in huis normaal gesproken kan worden. Ook wijken de eindtijden en het aantal evenementen dat wordt toegestaan, nauwelijks af van wat maximaal op basis van de jurisprudentie mogelijk is.

Wel geven de locatieprofielen meer inzicht voor de omwonenden van locaties. Monitoring is daardoor ook kansrijker. Hiermee wordt informatie verzameld voor handhavingsdoeleinden, maar kan ook gebruikt worden voor toekomstige beleidsontwikkeling.

Wij volgen de publieke discussie voor dit nieuwe evenementenbeleid op de voet en melden ons weer bij nieuwe ontwikkelingen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de volgende adviseurs van DGMR:

Michel van Kesteren, Doede Wessels of Gerard van Kempen (contactgegevens kunt u vinden aan de rechterzijde van deze pagina).

 

Geluidbeleid voor evenementen in Amsterdam