Geluid van zeeschepen

donderdag, 06 juli 2017

DGMR neemt deel aan het projectteam van 'NEPTUNES' dat geluidsoverlast van zeeschepen in internationale havens aanpakt. 

Havens krijgen van omwonenden steeds meer klachten over het lawaai van afgemeerde zeeschepen. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat woonwijken steeds dichter naar havens uitbreiden en de bevolking in deze gebieden toeneemt. 

Samenwerking havens

Binnen Nederlandse havens van Amsterdam en Rotterdam is al langer aandacht voor deze ontwikkeling. Om effectief hiertegen te kunnen optreden, is samenwerking gezocht met havens over de hele wereld. Inmiddels nemen elf havens deel aan het project NEPTUNES. Naast Rotterdam en Amsterdam zijn dit Copenhagen/Malmö, Cork, Hamburg, New South Wales, Stockholm, Turku, Valencia, Gothenburg and Vancouver.

NEPTUNES staat voor Noise Exploration Program To Understand Noise Emitted by Seagoing ships, een onderzoeksprogramma naar de mogelijkheden om geluid terug te dringen. DGMR heeft ruime ervaring met scheepsgeluid  onderzoeken. Samen met Port of Rotterdam en DCMR voert DGMR het projectplan uit dat globaal uit de volgende stappen bestaat.

Stappen

Bepalen van de omvang en aard van de geluidsoverlast en effectieve maatregelen die al uitgevoerd zijn. Ook de regelgeving en uitvoeringsmogelijkheden daarvan op de locaties zijn van belang. Tegelijkertijd stellen we meetprotocollen op om geluid te definiëren en certificering van schepen mogelijk te maken. Tot slot moet een routekaart de uitvoering van maatregelen gaan borgen.

Naar verwachting is het internationale NEPTUNES-project eind 2018 gereed. 

Kijk voor meer informatie op www.neptunes.pro

 

Project Neptunes, geluid zeeschepen | DGMR
Project Neptunes, samenwerkende havens | DGMR