Geluid van Leeghwaterbrug

donderdag, 09 november 2017

In opdracht van SPIE voerde DGMR geluidsmetingen uit aan de Leeghwaterbrug in Alkmaar om de geluidssituatie voor en na renovatie te bepalen. 

De Leeghwaterbrug over het Noordhollands Kanaal wordt gerenoveerd. De brug is onderdeel van de zuidelijke ringweg N242 in Alkmaar en het noordelijke brugdeel is aan vervanging toe. Wat is het effect hiervan op de toekomstige geluidssituatie? Die vraag stelde SPIE aan DGMR. Om dit te kunnen bepalen, onderzochten onze specialisten eerst de huidige situatie door ter plekke het geluid te meten. 

Geluidssituatie

Met vijf geluidmeters op drie verschillende locaties legden zij vast hoeveel geluid de brug met overrijdend verkeer produceert. De geluidsniveaus waren behoorlijk hoog en ook hadden de specialisten last van de trillingen die het brugdeel veroorzaakt. Wanneer de renovatie is afgerond meten we opnieuw de geluidssituatie. De uitkomsten hiervan dienen meteen voor de bepaling van een eventuele brugtoeslag.

 

geluidsmetingen Leeghwaterbrug Alkmaar | DGMR
Overzicht Leeghwaterbrug Alkmaar | DGMR