Gebieden

Anders kijken naar gebieden voor wonen, werken, recreëren en natuur. Bewuster aandacht voor de kracht van bestaande gebieden. Welke waarde voegen ze toe? Hoe kunnen we dit versterken met bijvoorbeeld duurzaamheid, veiligheid, gezondheid en bereikbaarheid? Want mensen komen het beste tot hun recht in zo’n prettige leefomgeving. Met een integrale afweging van belangen komt een gebied het best tot z’n recht.
 

Gebied versterken

Niet alleen is doorzettingsvermogen nodig. Ook inzicht in kansen en struikelblokken helpt bij het maken van de juiste keuzes. Onze adviseurs helpen u bij de ontwikkeling van beleid, de begeleiding van processen en de technische uitwerking in de planvorming. We stoppen niet voor u een innovatieve, passende oplossing heeft die het gebied versterkt en ook voor alle betrokkenen acceptabel is. 

Ruimte scheppen

Interactie met belanghebbenden is belangrijk. Gericht op het vinden van de balans tussen duurzaamheid, veiligheid, gezondheid en bereikbaarheid. We helpen projectontwikkelaars en (lokale) overheden op een evenwichtige manier ruimte scheppen voor mens en milieu.

 

Gerelateerde informatie

 
Gebieden | DGMR