BREEAM Excellent voor ontwerp Radboudumc gebouw S

woensdag, 07 februari 2018

Als BREEAM-expert is DGMR trots op het ontwerpcertificaat 'Excellent' dat Radboudumc ontving voor 'Gebouw S'. Hiermee is het Radboudumc het eerste universitair medisch centrum in Nederland dat dit certificaat ontvangt. Daarin heeft het ontwerp tot nu toe de hoogste score behaald van de ziekenhuizen in Nederland. 

Ambitieuze doelen

Het ziekenhuis streeft (samen met de Radboud Universiteit) naar maximale positieve impact op de gezondheid en minimale negatieve impact op het milieu. Het behalen van dit certificaat past naadloos binnen de ambitieuze doelen die het ziekenhuis voor zichzelf heeft gesteld. “Het BREEAM excellent certificaat is een mooie stap in ons pad naar écht duurzame patiëntenzorg,” aldus Eric Mimmel, Programmamanager Duurzaamheid bij Radboudumc.

Het ontwerp scoort hoog op een aantal cruciale onderdelen, waaronder 

  • De energie- en waterstromen worden in verschillende groepen gemeten voor een goed inzicht in het verbruik.
  • Waterbesparend sanitair, kranen en douches.
  • Warmte-koudeopslag (WKO) met warmtepomp voor de opwekking van warmte en koude, en zonnepanelen voor de opwekking van elektriciteit. Hiermee wordt een CO2-reductie behaald van 30% ten opzichte van traditionele opwekking.
  • Het consequent gebruik van besparende maatregelen op het gebied van energie (EPC) waaronder drievoudig, zonwerend glas, luchtdicht bouwen, warmteterugwinning van de ventilatielucht en LED-verlichting. Dit zorgt voor een energieprestatie die 30% lager is dan de wettelijk verplichte waarde voor nieuwbouw.
  • In het gebouw komen energiezuinige liften, optimaal op elkaar afgestemd en o.a. met remenergieterugwinning.
  • In het ontwerp zijn keuzes gemaakt uit het oogpunt van materiaalbesparing en milieuprestatie. Dit zorgt bijvoorbeeld voor een draagconstructie met zo min mogelijk beton.
  • Vanuit ecologisch oogpunt zijn maatregelen opgenomen in het ontwerp zoals vleermuiskasten, gierzwaluwkasten en specifieke beplanting/daktuin.
  • Verlichting en apparatuur zijn zó ontworpen dat er zo min mogelijk overlast is (van licht of geluid) voor de omgeving én de eigen gebruikers.


Met gebouw S combineert het ziekenhuis een helende zorgomgeving met duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Daarmee komt het tegemoet aan de missie van het ziekenhuis ‘to have a significant impact on healthcare’. 

Het duurzame ontwerp is door Radboudumc ontwikkeld in samenwerking met het ontwerpteam, bestaande uit EGM architecten, Deerns, AronsohnPeutz, Suzanne Holtz Studioptg advies en DGMR. 

 

Entree hoofdgebouw Radboudumc | DGMR