Woontoren De Voortuinen krijgt ontsluiting aan buitenzijde

donderdag, 09 februari 2017

Architectenbureau TANK ontwikkelde samen met DGMR een methodiek voor een innovatieve ontsluiting van woontorens. 

Voor de woontoren binnen het project De Voortuinen zocht TANK naar een manier om meer woonoppervlakte te creëren. Daarom werden trappen en liften vanuit de kern naar de buitenzijde verplaatst. DGMR bekeek de consequenties voor brandveiligheid en adviseerde een gelijkwaardigheid voor de brandweerlift en woningtoegangen. Voor de innovatieve ontsluitingstypologie die aan de basis hiervan staat, vroeg TANK octrooi aan. 

De woontoren vormt één van de veertien gebouwen in het Amsterdamse Westerpark-West. Het betreft de transformatie van meerdere ING-panden aan de Haarlemmerweg naar 600 tot 900 woningen, zowel nieuwbouw als renovatie. DGMR is daarbij betrokken als adviseur bouwfysica en brandveiligheid. 

 

Woontoren De Voortuinen Amsterdam | DGMR
Nieuwe woontorentypologie | DGMR